Weeskinderenboek GAT 1236

Ingeschreven in volgorde van binnenkomst in het Weeshuis

Aris List Kz
Geboren 3 October 1832 Zoon van Kors C. List en Martje Bremer
In het Weeshuis opgenomen den 27 September 1838
Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben van Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel de som van f 45.50
Als voor gewone uitzetting in Geld f 10.00
In plaats van de gewone uitzetting in Kleederen f 35.50
Zegge f 45.50
Texel den 1 Julij 1853
Handtekening Aris List

Pieter Koorn
Geboren den 4 Junij 1833 Zoon van Pieter P. Koorn en Martje Bakker
In het Weeshuis opgenomen den 25 Junij 1839
Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben van Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel de som van Tien Gulden voor gewoon uitzetting in geld boven de gewoone Kleedingstukken, en Tien gulden voor gereedschap
Zegge f 20.00
Texel 7 July 1853
P Koorn Pz

Marretje Vos
Geboren den 26 Augustus 1832 Dochter van Hendr: Vos en Pietertje Brouwer
In het Weeshuis opgenomen den 1 December 1840
Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben, uit handen van Regenten van het Algemeene Weeshuis, de som van Tien Guldens voor gewoone uitzetting in Geld boven de gewoone Kleeding stukken
Zegge f 10.00
Texel 2 September 1852
Marretje Vos

Keetje Smit
Geboren 23 December 1829 Dochter van Corn: Abelsz Smit en Pietertje Dijker
In het Weeshuis opgenomen den 3 Julij 1840
Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben van Regenten van het Algemeene Weeshuis de som van Tien Gulden voor gewoone uitzetting in Geld boven de gewoone Kleedingstukken
Zegge f 10.00
Texel 3 Januarij 1850
Cornelia Smit

Antje Smit
Geboren 23 Julij 1832 Dochter van Corn: Abelsz Smit en Pietertje Dijker
In het Weeshuis opgenomen den 3 Julij 1840
Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben van Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel de som van Tien Gulden voor gewoone uitzetting in Geld boven de gewoone Kleedingstukken
Zegge f 10.00
Antje Smit

Simon Duinker
Geboren den 26 July 1830 Zoon van Gerrit Duinker en Lysbeth Remmers
In het Weeshuis opgenomen den 26 November 1841
De ondergeteekende bekent ontvangen te hebben uit handen van Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel de som van 73.13, als voor een gewone uitzetting in geld f 10.00
Voor de helft in nalatenschap van mijnen grootvader Simon G. Duinker 63.13
Texel 7 November 1850
S Duinker

Gerritje Duinker
Geboren den 22 October 1832 Dochter van Gerrit Duinker en Lysbeth Remmers
In het Weeshuis opgenomen den 26 November 1841
De ondergeteekende bekent ontvangen te hebben uit handen van Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel de som van 89.88
Als voor gewone uitzetting f 10.00
Voor de helft in nalatenschap van mijnen grootvader Simon G. Duinker 63.13
Voor 1/12 aandeel in de verkoop van een huis van genoemde Simon G. Duinker 16.25
Texel 4 Nov. 1852
Gerritje Duinker

Simon Otto
Geboren den 25 December 1834 Zoon van Karel Otto en Antje Plaatsman
In het Weeshuis opgenomen den 7 Junij 1845
Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben uit handen van HH Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel de som van f 45.50 als voor de gewone Uitzetting f 10.00
In plaats van uitzetting in kleederen 35.50
Texel 2 November 1854
S. Otto Kz

Marretje Gerlach
Geboren den 12 november 1834 Dochter van Willem Gerlach en Antje Blom
In het Weeshuis opgenomen den 6 November 1846
Overleden in het Weeshuis

Willem Bakker
Geboren den 17 Mei 1837 Zoon van Willem Lourentsz Bakker en Antje Blom
In het Weeshuis opgenomen den 23 April 1846
De ondergeteekende bekent ontvangen te hebben van HH Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel de som van f 45.50 voor gewone Uitzetting f 10.00
In plaats van uitzetting in kleederen 35.50
Texel 17 Aug. 1857
W. Bakker WZ

Arina Buis
Geboren den 17 November 1839 Dochter van Barend Buis en Leentje Ran
In het Weeshuis opgenomen den 23 April 1846
Overleden in het Hospitaal te Haarlem den 2 Juny 1858

Willem Buis
Geboren den 5 Augustus 1841 Zoon van Barend Buis en Leentje Ran
In het Weeshuis opgenomen den 23 April 1846
De ondergeteekende bekent ontvangen te hebben uit handen van Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel behalve de gewone uitzetting in Kleederen de som van Tien Gulden voor de gewone uitzetting in Geld
Texel den 5 September 1861
WBuis

Johanna Helena Nieuwenhuize
Geboren 3 September 1841 Dochter van Jan Hz. Nieuwenhuize en Reinoutje N. Kikkert
Aangegeven in het Weeshuis 7 Mei 1846 en daarin opgenomen 1 November 1846
Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben uit handen van Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel de som van Tien Gulden boven de gewone uitzetting in Kleedingstukken
Texel den 5 September 1861
J H Nieuwenhuyzen

Antje Nieuwenhuize
Geboren 5 Maart 1843 Dochter van Jan Hz. Nieuwenhuize en Reinoutje N. Kikkert
Aangegeven in het Weeshuis 7 Mei 1846 en daarin opgenomen 1 April 1847
In het Weeshuis overleden den 26 January 1862

Antje Zoetelief
Geboren den 19 September 1836 Dochter van Jan Zoetelief en Jantje Molenaar
Aangegeven in het Weeshuis 7 Maart 1847
Is niet in het Weeshuis opgenomen.

Tetje van Hert
Geboren den 6 November 1837 Dochter van Jan van Hert en Trijntje Kisteman
In het Weeshuis opgenomen den 2 Maart 1848
Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben een uitzetting in geld boven de gewone kleedingstukken de som van Tien Gulden
Texel den 2 December 1857
Tetje van Hert

Jan van Hert
Geboren den 6 November 1841 Zoon van Jan van Hert en Trijntje Kisteman
In het Weeshuis opgenomen den 2 Maart 1848
Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben een uitzetting in geld boven de gewone kleedingstukken de som van Tien Gulden
Texel 7 Feb. 1861
Jan van Hert

Geertje van Hert
Geboren den 16 Augustus 1845 Dochter van Jan van Hert en Trijntje Kisteman
Aangegeven in het Weeshuis den 2 Maart 1848, en in het hetzelve opgenomen den 6 September1849
Ontvangen van HH Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel de som van Tien Gulden voor gewone uitzetting in Geld
Texel den 7 Sept. 1865
Geertje van Hert

Dirkje Klaassen
Geboren den 2 Junij 1844 Dochter van Cornelis Klaassen en Kaatje Daniels Buis
In het Weeshuis opgenomen den 6 September 1849
7 July 59 Voor D en A Klaassen ontv. voor Afrekening van de boedel van wylen Y Klaassen
f 22.34 1/2 11.17
voor Idem van D Buis 126.19 1/2
gewone uitzetting 10.00
af voor 1/4 van verschot havengeld enz 1.37
145.99 1/2
Ontvangen uit handen van regenten van het Algemeen Weeshuis de som van 145.99 1/2
Texel 2 July 1864
Dirktje Klaassen

Cornelisje Eeleman
Geboren den 4 Junij 1838 Dochter van Nan Eeleman en Aagje Koopman
In het Weeshuis opgenomen den 4 October 1849.
Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben voor uitzetting en geld boven de Kleedingstukken de som van Tien Gulden
Texel 3 Juny 1858
Cornelistje Eeleman

Jakob Eeleman
Geboren den 14 Maart 1840 Zoon van Nan Eeleman en Aagje Koopman
In het Weeshuis opgenomen den 4 October 1849.
De ondergeteekende bekent ontvangen te hebben uit handen van regenten van het Algemeen Weeshuis voor uitzetting en restitutie van Kleedingstukken de som van f 36.-
Texel 5 April 1860
Jakob Eeleman

Aaltje Klaassen
Geboren den 15 Aug. 1848 Dochter van Cornelis Klaassen en Kaatje Daniels Buis
Aangegeven in het Weeshuis den 6 September 1849. Daarin opgenomen den 17 Aug. 1852.
Competeert van het Weeshuis de Helft van 22.34 1/2 voor haar aandeel in de Nalatenschap van Y Klaassen (ontv 7 Juny 59)
11.17 1/2
voor Idem van D Buis 126.19 _
gewone uitzetting 10.00
af voor 1/4 van verschot havengeld enz 1.37
145.99 1/2
Ontvangen van Regenten van ‘t Algemeen Weeshuis de som van f 46
Voor gewone Uitzetting f 10.00
Voor aandeel in de nalatenschap van wyle D. Buis 36.00
Texel 3 Sept 68
Ht Aaltje Klaassen
De resterende f 100 onder beheer van Regenten gebleven
Texel 3 Sept 1868
W. Brouwer boekh.

Hendrik Wuis
Geboren den 16 October 1839 Zoon van Cornelis Wuis en Cornelisje Beekman
Aangegeven in het Weeshuis den 20 Feb. 1850 en opgenomen in hetzelve den 2 Mei daaraanvolgende.
1 Junij 1854 ontvangen uit de nalatenschap van C. Wuis 658.00 waarvan aan H. Wuis competeert f 158.00
De ondergeteekende bekent ontvangen te hebben uit handen van Regenten van het Algemeene Weeshuis de somma van f 204.-
Benevens de gewone uitzetting in kleeren
Voor aandeel in de Erfenis van wyle myn Vader f 158.00
Voor gewone uitzetting en voor Kleeding 46.00
Texel 7 Juny 1860
H. Wuis

Vrouwtje Burger (Veronica)
Geboren 24 September 1838 Dochter van Hendrik Burger en Elisabeth Rey
In het Weeshuis opgenomen den 2 Augustus 1850
Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben van HH Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel de som van 45 Gulden; als voor gewone uitzetting f 10.00
In plaats van Kleedingstukken 35.00
Texel 6 October 1857
Veronica Burger

Isella Liedmeijer
Geboren den 4 Augustus 1840 Dochter van Johannes Gerardus Liedmeijer en Marytje Buikes
In het Weeshuis opgenomen den 2 Januarij 1851
In het Weeshuis overleden den 5 Maart 1858

Adrianus Liedmeijer
Geboren den 1 December 1845 Zoon van Johannes Gerardus Liedmeijer en Marytje Buikes
In het Weeshuis opgenomen den 2 Januarij 1851
Ontvangen van Regenten van het Algem Weeshuis voor gewone uitzetting in geld de som van Tien Gulden
Texel 6 Dec 1865
A. Liedmeier

Johannes Gerardus Liedmeijer [Gerrit doorgestreept]
Geboren den 9 Mei 1848 Zoon van Johannes Gerardus Liedmeijer en Marytje Buikes
In het Weeshuis aangegeven den 2 Januarij 1851 en daarin opgenomen den 4 Junij 1852
Ontvangen van Regenten van het Algem Weeshuis voor gewone uitzetting in geld de som van Tien Gulden
Texel 4 Maart 1869
G. Liedmeier

Jakob Jansz Dyker
Geboren den 22 December 1838 Zoon van Jan Jakobsz Dyker en Jantje Pieters Burger
In het Weeshuis aangegeven den 4 Dec. 1850 en daarin opgenomen den 11 April 1852
Ontvangen van HH Regenten van het Algemeene Weeshuis de som van 45.50
Voor gewone uitzetting in geld f 10.00
In plaats van uitzetting in Kleederen 35.50
Texel den 1 Juny 1859
Uit hoofde bovengemelde geene behoorlijke verantwoording konde produceren is door regenten besloten zijne afrekening en ontslag tot nader verantwoording uittestellen.
Notulen der Regenten:
Vergadering 1 Juny 1859
Alle leden Present, de gewone werkzaamheden verrigt.
Van Jakob Dyker in ontvang genomen de Som van f 66 resterende gagie, doch aangezien hy geene behoorlyke schriftelyke verantwoording konde produceeren, is besloten nog niet met hem afterekenen.

Maarten A. Koorn
Geboren den 15 Augustus 1842 Zoon van Arie Koorn en Ariaantje Keyser
In het Weeshuis aangegeven den 31 Januarij 1854 en daarin opgenomen 2 February daaraanvolgende
Ontvangen van HH Regenten van het Algemeene Weeshuis te Texel de som van Tien Gulden voor gewone uitzetting in geld en voor gereedschap Tien Gulden
Zegge f 20.00
M. Koorn

Cornelis Schagen
Geboren den 12 November 1843 Zoon van Jan Schagen en Adriana Theunis
In het Weeshuis opgenomen 8 July 1854
Van de vader Erflating
1 Metalen Kruis 2 Gouden Oorringen 1 dito vingerringen 2 Oorbelletjes
Ontvangen van Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel voor gewone uitzetting de som van f 10.00
In plaats van uitzetting in Kleederen
Texel 19 Sept. 1864
C. Schagen

Pieter Schagen
Geboren den 12 November 1843 Zoon van Jan Schagen en Adriana Theunis
In het Weeshuis opgenomen 8 July 1854
Ontvangen van Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel voor gewone uitzetting de som van f 10.00 boven de gewone Kleedingstukken.
Texel 3 Maart 1864
Pieter Schagen Jz

Reinoutje Schagen
Geboren den 21 February 1845 Dochter van Jan Schagen en Adriana Theunis
In het Weeshuis opgenomen 8 July 1854
Ontvangen uit handen van HH Regenten van het Algemeene Weeshuis op Texel voor gewone uitzetting in geld boven de gewone Kleedingstukken de som van f 10.00.
Texel 2 Maart 1865
Reinoutje Schagen

Susanna Schagen
Geboren den 26 Juny 1846 Dochter van Jan Schagen en Adriana Theunis
In het Weeshuis opgenomen 8 July 1854
Ontvangen van HH Regenten van het Algemene Weeshuis van Texel voor gewone uitzetting in Geld boven de gewone Kleedingstukken de som van f 10.00.
Susanna Schagen

Elisabeth Schagen
Geboren den 24 April 1848 Dochter van Jan Schagen en Adriana Theunis
In het Weeshuis opgenomen 8 July 1854
Ontvangen van Regenten van het Algemene Weeshuis de som van tien gulden voor gewone uitzetting.
Texel 7 Mei 1868
Deze som aan bovengemelde Elisabeth Schagen, die ten gevolge van Zwakke geestvermogens niet kan schryven, ter hand gesteld.
My bekend WBrouwer boekh.

Jan Duinker
Geboren den 7 November 1845 Zoon van Theeke Duinker en Hendrikje Dros
In het Weeshuis opgenomen 7 Juny 1855
Ontvangen van HH Regenten van het Algemene Weeshuis voor gewone uitzetting in geld de som van Tien Guldens
Texel 6 Dec. 1865
JDuinker

Cornelisje Duinker
Geboren den 22 January 1847 Dochter van Theeke Duinker en Hendrikje Dros
In het Weeshuis opgenomen 7 Juny 1855
Ontvangen van HH Regenten van het Algemene Weeshuis de som van Tien Guldens voor gewone uitzetting
Texel 7 Feb 1867
Cornelesje Duinker

Gerbrig Duinker
Geboren den 22 January 1847 Dochter van Theeke Duinker en Hendrikje Dros
In het Weeshuis opgenomen 7 Juny 1855
Ontvangen van HH Regenten van het Alg. Weeshuis de som van Tien Guldens voor gewone uitzetting
Texel 7 Feb. 1867
Gerbrigh Duinker

Jannetje Kunst
Geboren den 15 Augustus 1845 Dochter van Arie Jakobs Kunst en Martje Kuiper
In het Weeshuis opgenomen den 2 Augustus 1855
Erfenis van haar Grootvader
Een Gouden voornaald 10.00
Een dito Boodje 6.20
Een paar dito oorringen 1.95
Een zilveren Knipbeurs 2.15
Een dito Vingerhoed 0.55
Een dito Horologie 5.00
Een Zilveren boekslootje
Nevensstaande goederen ontvangen 7 Sept. 1865 Jannetje Kunst
6 Aug. 1857 Voor 3/16 Aandeel in de Nalatenschap en gelijk aandeel in 1 termyn van verkochte vaste goederen 110.22
3 Maart 1859 3/16 Aandeel 2e termyn verkoop vaste goederen 16.50
7 Maart 59 Idem 3e termyn 15.75
Gewone uitzetting 10.00
Ontvangen van HH Regenten van het Alg. Weeshuis de som van Tien Guldens voor gewone uitzetting
Texel 7 Sept 1865 Jannetje Kunst
Bovenstaande som van f 142.47 is op verzoek van Jannetje Kunst gebleven in beheer van Regenten van ’t Algemeen Weeshuis
My bekend. WBrouwer boekh.
Nevenstaande som van f 142.47 met Intrest ten bedrage van 5.91 ontvangen van Regenten van ’t Algemeen Weeshuis
2 July 1868 Jannetje Kunst

Jakob Sluisman
Geboren den 28 January 1847 Zoon van Jakob Sluisman en Maartje Jans de Lange
In het Weeshuis opgenomen den 25 Juny 1856
Ontvangen van HH Regenten van het Alg. Weeshuis de som van 45.50 als
Voor gewone uitzetting 10.00
Voor Kleedingstukken 35.50
Ht J. Sluisman

Alexandrina Johanna Elizabeth Könnigh
Geboren den 27 November 1846 Dochter van Emilius Carolus Könnigh en Adriana Maria de Cocq
In het Weeshuis opgenomen den 8 December 1857
NB Als kostgangster voor rekening van de Algemeene Armen van Texel

Wilhelmina Bakker
Geboren den 4 Mei 1847 Dochter van Willem Jakobsz Bakker en Neeltje Krul
In het Weeshuis opgenomen den January 1859
Ontvangen van HH Regenten van het Alg. Weeshuis de som van Tien Guldens voor gewone uitzetting
Texel 6 Juny 1867
Wilhelmina Bakker

Klaas Dros
Geboren den 29 January 1848 Zoon van Jakob Dros en Neeltje Bruin
In het Weeshuis opgenomen 5 Mei 1859
1 Aug 1861 Competeerd Klaas Dros voor 1e Termyn Provene verkoop van het huis van wyle zyne Grootmoeder Geertje Post 126.66
4 Sept 1862 2e Termyn Id Id 158.33
1 Oct 1863 In mindering van Idem 50.00
4 Nov. Afrekening van de boedel van G. Dros 22.97
Oct. 1865 Restant Kusting van P. Bruin 401.40
1 Nov. 1866 Nalatenschap van J. Bruin en G. Post overgenomen uit handen van PW Verberne 171.00
939.36
Af voor gemaakte kosten by de regtbank tot authorisatie der verkoop 94.97
844.29
Ontvangen van HH Regenten van het Alg. Weeshuis de som van Tien Guldens voor gewone uitzetting en Geld benevens de gewone Kleedingstukken
Texel 6 Feb. 1868
K: Dros
Klaas Dros debet
Voor gemaakte kosten by de regtbank ter verkrijging van authorisatie tot verkoop van bovengenoemd huis volgens declaratie van den Hr JL Kikkert f 94.97

Trijntje Zuidewind
Geboren den 6 September 1849 Dochter van Maarten Zuidewind en Neeltje Eeleman
In het Weeshuis opgenomen 1 October 1860
7 Aug. 1862 Competeert Trijntje Zuidewind 1/3 gedeelte in de som van f 1192.50
6 Aug. 1863 1/3 in de som van f 1562.27 1/2
6 Oct. 1864 1/3 in de som van f 1595.00
Ontvangen van Regenten van ’t Alg. Weeshuis de som van Tien Guldens voor gewone uitzetting
Texel 7 Oct. 1869
Trijntje Zuidewind
Ontslagen 6 October 1869. En het haar competerende Erfdeel aan haar Wettige voogden uitgekeerd
WBrouwer

Neeltje Zuidewind
Geboren den 28 Maart 1852 Dochter van Maarten Zuidewind en Neeltje Eeleman
In het Weeshuis opgenomen 1 October 1860
7 Aug. 1862 Competeert N. Zuidewind 1/3 gedeelte in de som van f 1192.50
6 Aug. 1863 1/3 in de som van f 1562.27 1/2
Ontvangen van Regenten van ’t Alg. Weeshuis de som van Tien Guldens voor gewone uitzetting
Ontslagen 4 April 1872. En het haar competerende Erfdeel aan haar Wettige voogden uitgekeerd
WBrouwer

Dirk Zuidewind
Geboren den 18 September 1854 Zoon van Maarten Zuidewind en Neeltje Eeleman
In het Weeshuis opgenomen 1 October 1860
7 Aug. 1862 Competeert Dirk Zuidewind 1/3 gedeelte in de som van f 1192.50
6 Aug. 1863 1/3 in de som van f 1562.27 1/2
Ontvangen van Regenten van ’t Alg. Weeshuis de som van Tien Guldens voor gewone uitzetting
Texel 7 Oct. 1869
Trijntje Zuidewind
Ontslagen 1 October 1874, en het hem competerende Erfdeel aan zijn Wettige voogden uitgekeerd
WBrouwer

Maria Visbeen
Geboren den 7 December 1851 Dochter van Maarten Visbeen en Cornelia van Dijk
In het Weeshuis opgenomen den 7 Maart 1861
Ontvangen van HH Regenten van ’t Alg. Weeshuis de som van Tien Gulden voor gewone uitzetting in Geld
Texel 7 Dec. 1871
Maria Visbeen

Adriaan Kikkert
Geboren den 5 December 1850 Zoon van Adriaan Kikkert en Tryntje Zunderdorp
In het Weeshuis opgenomen 3 October 1861
5 Dec. 1861 Ontvangen van K. Kikkert voor vaderl. Erfdeel f 500.00
6 Maart 1862 van dezelve voor Idem Idem 150.00
Ontslagen Jan. 1871. En het hem competerende Erfdeel aan zyne wettige voogden uitgekeerd
WBrouwer boekh.

Tryntje Kikkert
Geboren den 3 Augustus 1854 Dochter van Adriaan Kikkert en Tryntje Zunderdorp
In het Weeshuis aangegeven 3 October 1861
5 Dec. 1861 Ontvangen van K. Kikkert voor vaderl. Erfdeel f 500.00
6 Maart 1862 van dezelve voor Idem Idem 150.00
NB Met goedkeuring van regenten, en ter voorkennis van ’t gemeentebestuur is voornoemde Tryntje A. Kikkert als pleegdochter opgenomen door den Hr. W. Kramer en Huisvrouw te Terschelling
Na haar huwelijk met [Pieter] Kramer is het competerend Erfdeel aan haar uitgekeerd op den 7 Aug. 1873
WBrouwer boekh.

Rempje Smit
Dochter van Cornelis Klaasz Smit en Geertruida Moojen. Geboren den 26 Augustus 1852
In het Weeshuis opgenomen den 4 Dec. 1861
Ontvangen van Regenten van ’t Alg. Weeshuis de som van f 5.00 voor gewone uitzetting in geld benevens eene Laadtafel
Texel 5 Dec. 1872
Remtje Smit

Klaas Smit
Zoon van Cornelis Klaasz Smit en Geertruida Moojen. Geboren den 21 October 1856
In het Weeshuis opgenomen den 4 Dec. 1861
Uit het Weeshuis ontslagen 7 Dec 1876; en, uit hoofde van gebrek aan verstandelijke vermogens, opgenomen in ’t gesticht voor Algemene Armen
My bekend WBrouwer boekh.

Naatje Duinker
Dochter van Jan Duinker en Frouwtje Dyker [Dijksen] geboren 15 November 1854
In het Weeshuis opgenomen Juny 1863
Uit het Weeshuis ontslagen 8 Dec. 1874, en het haar competerende erfdeel aan hare Wettige voogden uitgekeerd
Texel 23 Dec 1874
My bekend WBrouwer boekh.

Nanning Duinker
Zoon van Jan Duinker en Gerbrig Duinker geboren 16 April 1857
In het Weeshuis opgenomen Juny 1863
Ontslagen Mei 1877
Zyn ouderlijk Erfdeel ad 58.31 1/2 Provisioneel onder beheer van regenten gebleven
My bekend WBrouwer boekh.
N. Duinker

Gerbrigh Duinker
Dochter van Jan Duinker en Gerbrig Duinker geboren 30 Maart 1860
In het Weeshuis opgenomen 6 Mei 1864
Ontslagen 1 April 1880
Haar ouderlijk Erfdeel ad 58.31 1/2 Provisioneel onder beheer van regenten gebleven
My bekend
Voldaan Gerbregt Duinker 2 juni 1880

Antje de Porto
Dochter van Simon de Porto en Ariaantje Verberne geboren den 30 December 1852
In het Weeshuis opgenomen den 6 Mei 1864
Ontvangen van HH Regenten van ’t Alg. Weeshuis voor gewone uitzet in geld de som van f 10.00
Voor 1/3 aandeel in ingebracht ouderlijk Erfdeel groot f 12.60 4.20
14.20
Texel 2 Jan 1873
Antje du Porto

Dieuwertje de Porto
Dochter van Simon de Porto en Ariaantje Verberne geboren den 12 Maart 1854
In het Weeshuis opgenomen den 6 Mei 1864
Ontvangen van HH Regenten van ’t Algemene Weeshuis voor gewone uitzet in geld de som van
f 5.00
Voor 1/3 aandeel in ingebracht ouderlijk Erfdeel groot f 12.60 4.20
9.20
Texel 2 April 1874
Duwertje du Porto

Simon de Porto
Zoon van Simon de Porto en Ariaantje Verberne geboren den 14 Juny 1857
In het Weeshuis opgenomen den 6 Mei 1864
Ontvangen voor gewone Uitzetting 10.00
Voor ouderlijk erfdeel 4.20
Texel 5 July 1877
S. de Porto

Vrouwke Knol
Dochter van Jacob Knol en Elisabeth Laan geboren 17 Juny 1853
In het Weeshuis opgenomen 6 Oct 1864
Ontvangen van Regenten van ’t Alg. Weeshuis voor uitzetting in geld de som van f 5.00
Texel 3 July 1873
Vrouke Knol

Auke Knol
Zoon van Jacob Knol en Elisabeth Laan geboren 14 Maart 1857
In het Weeshuis opgenomen 6 Oct 1864
Ontvangen van Regenten van ’t Alg. Weeshuis voor uitzetting in geld de som van f 10.00
Texel 5 April 1877
Auke Knol

Jan Kikkert
Zoon van Adriaan Kikkert en Tryntje Bakker geboren 22 Augustus 1852
In het Weeshuis opgenomen 6 Oct 1864
Uit het Weeshuis ontslagen 5 Sept. 1872
En het hem competerende Erfdeel aan zijn wettige voogden uitgekeerd
WBrouwer

Jaantje Kikkert
Dochter van Adriaan Kikkert en Tryntje Bakker geboren 1 September 1854
In het Weeshuis opgenomen 6 Oct 1864
Overleden 2 Jan 1866

Neeltje Kalis
Dochter van Cornelis Kalis en Antje Vlas geboren 22 April 1854
In het Weeshuis opgenomen 6 April 1865
Ontvangen van Regenten van ’t Alg. Weeshuis de som van f 18.42
Van ouderlijk erfdeel 13.42
Uitzet in geld 5.00
Texel 7 Mei 1874
Neeltje Kalis

Reijer Boogaard
Zoon van Jacob Boogaard en Maria Geertruida Barhorst geboren 4 April 1856
In het Weeshuis opgenomen 5 October 1865
Uit het Weeshuis ontslagen 7 Sept 76 en het hem competerende Erfdeel aan zynen Wettigen voogd uitgekeerd.
My bekend WBrouwer boekh

Johannes Boogaard
Zoon van Jacob Boogaard en Maria Geertruida Barhorst geboren 6 January 1861
In het Weeshuis opgenomen 5 October 1865
Uit het Weeshuis ontslagen 6 January 1881
Ontvangen de gewone Uitzetting in kleederen benevens eene kist tot berging derzelven; en het de hem competerende Ouderlijke Erfenis ten bedrage van f 96.57 1/2 gelaten onder beheer van het Algemeen Weeshuis op Texel
Texel 6 January 1881
JJ Boogaard
4 Junij 1881 aan J. Boogaard betaald f 15.- blijft dus nog in bewaring f 81.57 1/2
AP Koorn
Bovenstaand bedrag van 81.57 1/2, met de rente over 4 jaren gerekend ad 5 % de som van 16.30 tezamen f 97.87 1/2 uitgekeerd aan Johannes Boogaard
Texel 7 Mei 1885
Joh. Boogaard

Hendrikje Kuiper
Dochter van Siets Kuiper en Martje Former geboren 19 Maart 1857
In het Weeshuis aangegeven den 7 Juny 1866
Maar daarin niet opgenomen.

Tryntje Kikkert
Dochter van Pieter Kikkert en Marretje Zuidewind geboren 29 April 1855
In het Weeshuis aangegeven den 4 July 1866
Maar daarin niet opgenomen.

Albert Kikkert
Vader Dirk Kikkert Moeder Sybrig Daalder geboren den 12 July 1857
In het Weeshuis opgenomen 6 Nov 1867
Ontvangen de gebruikelyke uitzet in kleedingstukken
Texel 2 Aug 1877

Dirk Kikkert
Vader Dirk Kikkert Moeder Sybrig Daalder geboren den 17 Maart 1862
In het Weeshuis opgenomen 6 Nov 1867
Uit het Weeshuis ontslage de 5 Mei 1882
Ontvange de gebruikelijke uitzet in kleedingstukken en an zijn voogt en toeziende voogt zijn ouderlijk erfdeel ad f 1070.59 1/2 uitgekeerd
Texel den 5 Mei 1882
Mij bekend C Rab Boekhouder

Adriaantje Schagen
Vader Willem Schagen Moeder Neeltje Visman Geboren 19 April 1863
In het Weeshuis opgenomen 1 Oct 1868
Uit het Weeshuis ontslage den 3 Mei 1883
Ontvangen van Heeren Regenten benevens hare gewone uitzet in kleren een kastje tot berging van dezelve benevens 10 Gulden in geld
Texel den 3 Mei 1883
A Schagen

Willem Bosland
Vader Jan Bosland Moeder Hendrina Wessels geboren 24 Sept. 1865
In het Weeshuis opgenomen 7 April 1870

Klaas Kok
Vader Michiel Kok Moeder Ariaantje Daalder geboren 10 Mei 1861
In het Weeshuis opgenomen 2 July 1870
In ’t weeshuis overleden Nov 1872
WBrouwer boekh.

Antje Tiessen
Vader Ties Tiessen Moeder Klaasje Sluisman geboren 19 February 1861
In het Weeshuis opgenomen 6 October 1870
Ontvangen van Regenten van ’t Algemeen Weeshuis voor gewone uitzet in geld de som van
f 10.00
Texel 1 December 1881
Antje Tiessen
‘t haar competeerende Ouderlijk erfdeel blijft voorloopig onder het beheer van het algemeen weeshuis groot f 116.22
Bovenstaand bedrag ontvangen met 2 jaar rente ad f 11.60
Texel den 21 April 1884
Antje Tiessen

Cornelis Thiessen
Vader Thies Thiessen Moeder Klaasje Sluisman geboren 30 July 1863
In het Weeshuis opgenomen 6 October 1870
Ontvangen van Heeren Regenten van ‘t Algemeen Weeshuis benevens mijn gewone uitzet in kleeren een kist tot berging van dezelve
Texel 2 Augustus 1883 C. Tiessen
De hem toekomende Ouderlijke nalatenschap blijft voorloopig onder het beheer van het Algemeen Weeshuis groot f 116.22
Bovenstaand bedrag met de rente over 21 maanden ad 10.16 tezamen 126.38 ontvangen door de ondergeteekende Cornelis Thiessen den 7 Mei 1885

Cornelia Bosland
Vader Jan Bosland Moeder Hendrina Wessels geboren 22 Maart 1866
In het Weeshuis opgenomen 7 Nov. 1870
Uit het Weeshuis ontslagen den 4 November 1886
Ontvangen de gebruikelijke uitzet in kleeren en bovendien eene toelage van 10 gulden
Texel 4 November 1886
Cornelia Bosland

Antje Bakker
Geboren 22 Mei 1863 Vader Jacob Bakker Jansz Moeder Neeltje Saris
In het Weeshuis opgenomen den 3 November 1871
Uit het Weeshuis ontslagen den 6 Juni 1883.
Ontvangen van Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren, de som van 10 gulden.
Texel 6 Juni 1883
Antje Bakker

Jakob Bakker
Geboren 15 Mei 1864 Vader Jacob Bakker Jansz Moeder Neeltje Saris
In het Weeshuis opgenomen den 3 November 1871

Grietje Bakker
Geboren 20 December 1865 Vader Jacob Bakker Jansz Moeder Neeltje Saris
In het Weeshuis opgenomen den 3 November 1871

Frederik Bosland
Geboren 28 April 1868 Vader Jan Bosland [Moeder] Hendrina Wessels
In het Weeshuis opgenomen 6 Juny 1872
Uit het Weeshuis ontslagen den 12 Juni 1888
Ontvangen de gebruikelijke uitzet in kleren benevens 10 gulden in geld
Texel 12 Juni 1888
F. Bosland Jz

Klaas Bakker
Geboren 25 Aug 1868 Vader Jacob Bakker Jansz Moeder Neeltje Saris
In het Weeshuis opgenomen den 3 Oct 1872

Marretje Selser
Geboren den 1 Junij 1862 Vader Corn. Selser Moeder Geertje Duinker
In het Weeshuis opgenomen 7 Mei 1874
Uit het Weeshuis ontslagen den 1 Juni 1882
Ontvangen van Heeren Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve benevens Tien gulden in geld.
Texel den 1 Juni 1882
M Selser

Cornelis Selser
Geboren den 25 February 1864 Vader Corn. Selser Moeder Geertje Duinker
In het Weeshuis opgenomen 7 Mei 1874
Ten bate van Marretje, Cornelis en Tryntje Selser is een som van f 138.- onder Hijpotheek verleend berustend by Jb Beumkes en waarvan de rente wordt betaald bij ’t Weeshuis
Uit het Weeshuis ontslagen den 6 Maart 1884
Ontvangen van Heeren Regenten benevens zijn gewone uitzet in kleeren een kist of koffer tot berging van dezelve benevens Tien gulden in geld.
Texel 6 Maart 1884
Cornelis Selser Cz

Tryntje Selser
Geboren den 18 November 1865 Vader Corn. Selser Moeder Geertje Duinker
In het Weeshuis opgenomen 7 Mei 1874

Gerrit Mulder
Geboren 10 Mei 1863 Vader Corn. Mulder Moeder Eva Gootjes
In het Weeshuis opgenomen 4 Juny 1874
Uit het Weeshuis ontslagen den 6 December 1883
Ontvangen van Heeren Regenten benevens zijn gewone uitzet in kleeren een kist of koffer tot berging van dezelve benevens Tien gulden in geld.
Texel 6 Dec 1883
Gerrit Mulder

Gerdina Mulder
Geboren 19 Juny 1864 Vader Corn. Mulder Moeder Eva Gootjes
In het Weeshuis opgenomen 4 Juny 1874
Uit het Weeshuis ontslagen den 8 Juli 1884
Ontvangen van Heeren Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve benevens Tien gulden in geld.
Texel 8 Juli 1884
G Mulder

Tryntje Kikkert
Geboren den 21 Juni 1866 Vader Dirk Kikkert Moeder Marretje Rab
In het Weeshuis aangegeven 9 Maart 1875
NB Met goedvinden van Regenten provisioneel ter verpleging gelaten ten huyze van haar Oom en Tante Aris Rab Cz en Marretje Vos a/d Hoorn
Ontvang 8 Junij 76 Op den Maart 82 is aan Aris Rab hare x afgegeven bij hare verpleging mede gebracht CR

Johannes Bakker
Geboren den Vader Jacob Bakker Jansz Moeder Neeltje Saris
In het Weeshuis opgenomen den 3 November 1875

Willem Martinissen
Geboren den 6 April 1865 Vader Mathias Martinissen Moeder Johanna Smits
In het Weeshuis opgenomen den 12 October 1875

Pieter Lieuwen
Geboren 3 July 1863 Vader Cornelis Lieuwen Moeder Cornelia de Ridder
In het Weeshuis opgenomen 3 Juny 1876
Uit het Weeshuis ontslagen den 3 Juni 1883
Ontvangen van Heeren Regenten benevens zijn gewone uitzet in kleeren een kist tot berging van dezelve benevens Tien gulden in geld.
Texel 5 Juni 1883
P. Lieuwen

Maria Lieuwen
Geboren 29 Augustus 1865 Vader Cornelis Lieuwen Moeder Cornelia de Ridder
In het Weeshuis opgenomen 3 Juny 1876

Tetje Lieuwen
Geboren 27 November 1866 Vader Cornelis Lieuwen Moeder Cornelia de Ridder
In het Weeshuis opgenomen 3 Juny 1876
Uit het Weeshuis ontslagen den 3 Juny 1886
Ontvangen van Heeren Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens Tien gulden aan geld.
Texel 2 December 1886
T Lieuwen

Maartje Koopman
Vader Corn. Koopman Moeder Geboren 1865
In het Weeshuis aangegeven 5 July 1877

Willem Visser
Vader Gerrit Visser Moeder Cornelisje Duinker Geboren 8 Maart 1867
In het Weeshuis opgenomen 10 July 1877

Aaltje Visser
Vader Gerrit Visser Moeder Cornelisje Duinker Geboren 21 April 1874
In het Weeshuis opgenomen 21 April 1878
Uit het Weeshuis ontslagen den 3 Mei 1894
Ontvangen van Heeren Regenten (benevens hare gewone uitzet in kleeren) een kastje tot berging van dezelve, benevens Tien gulden aan Contanten.
Texel 3 Mei 1894
Aaltje Visser

Aagje de Graaf
Vader Martinus de Graaf Moeder Cornelia Logman Geboren 11 Mei 1867
In het Weeshuis opgenomen 17 April 1878
In het Weeshuis overleden 22 Januarij 1880

Pieternella de Graaf
Vader Martinus de Graaf Moeder Cornelia Logman Geboren 5 July 1868
In het Weeshuis opgenomen 17 April 1878
Uit het Weeshuis ontslagen den 2 August 1888
Ontvangen van Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens Tien gulden aan geld.
Petronella de Graaf

Michiel Wilhelmus de Graaf
Vader Martinus de Graaf Moeder Cornelia Logman Geboren 10 Februarij 1870
In het Weeshuis opgenomen 17 April 1878
Uit het Weeshuis ontslagen den 6 Maart 1890
Ontvangen van Regenten benevens zijn gewone uitzet in kleeren een kist tot berging van dezelve, benevens Tien gulden aan geld.
Texel den 6 Maart 1890
Michiel de Graaf

Maria de Graaf
Vader Martinus de Graaf Moeder Cornelia Logman Geboren 24 April 1871
In het Weeshuis opgenomen 17 April 1878
Uit het Weeshuis ontslagen den 7 Mei 1891
Ontvangen van Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens f 10.- aan geld.
Texel den 7 Mei 1891
Maria de Graaf

Wilhelmina de Graaf
Vader Martinus de Graaf Moeder Cornelia Logman Geboren 29 Maart 1874
In het Weeshuis opgenomen 17 April 1878
Uit het Weeshuis ontslagen den 5 April 1894
Ontvangen van Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens f 10.- aan geld.
Texel den 5 April 1894
Wilhelmina de Graaf

Dirk de Ridder
Vader Huibert de Ridder Moeder Andrina Gort Geboren 8 Junij 1869
In het Weeshuis opgenomen 20 Maart 1879

Cornelia de Ridder
Vader Huibert de Ridder Moeder Andrina Gort Geboren 28 Augustus 1872
In het Weeshuis opgenomen 20 Maart 1879

Jacob Schaasenberg
Vader Theodorus Schaasenberg Moeder Pietertje Dyt Geboren 3 November 1872
In het Weeshuis opgenomen 8 April 1879

Guurtje de Graaf
Vader Martinus de Graaf Moeder Cornelia Logman Geboren 22 September 1875
In het Weeshuis opgenomen 28 September 1879
PS Bij M de Graaf in huis gebleven

Hendrik Bakelaar
Vader Aart Bakelaar Moeder Cornelia Wiegel Geboren 15 Januari 1872
In het Weeshuis opgenomen Juli 1880
In het Weeshuis overleden den 20 Maart 1881 WB

Johanna Bakelaar
Vader Aart Bakelaar Moeder Cornelia Wiegel Geboren 26 December 1873
In het Weeshuis opgenomen Juli 1880
Uit het Weeshuis ontslagen den 4 Januari 1894
Ontvangen van Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens f 10.- aan geld.
Texel 4 Januari 1894
Johanna Bakelaar

Jan Bakelaar
Vader Aart Bakelaar Moeder Cornelia Wiegel Geboren 21 April 1876
In het Weeshuis opgenomen Juli 1880
In het Weeshuis overleden 13 Mei 1895

Arie Dijksen
Vader Cornelis Dijksen Moeder Neeltje Koorn Geboren 16 October 1869
In het Weeshuis opgenomen 3 Juli 1882

Aafje Geus
Vader Cornelis Geus Moeder Tetje van der Vis Geboren 12 April 1878
In het Weeshuis aangegeven den 6 Maart 1884
NB Met goedvinden van Regenten provisioneel ter verpleging gelaten ten huizen van haar grootouders Hendrik Geus en Jannetje Bikker a/d Burg.-

Trijntje de Ruijter
Vader Abraham de Ruijter Moeder Pietje Bakker Geboren 13 Januari 1878
In het Weeshuis opgenomen 29 December 1884
Uit het Weeshuis ontslagen den 6 Januari 1898
Ontvangen van Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens f 10.- aan geld.
Texel 6 Januari 1898
T de Ruijter

Dirk de Ruijter
Vader Abraham de Ruijter Moeder Pietje Bakker Geboren 25 Maart 1875
In het Weeshuis opgenomen 29 December 1884
Uit het Weeshuis ontslagen den 29 Maart 1895
Ontvangen van Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren de som van f 40.-, benevens
f 10.- aan zakgeld.
Texel 29 Maart 1895
D. de Ruyter

Grietje de Ruijter
Vader Abraham de Ruijter Moeder Pietje Bakker Geboren 22 Augustus 1876
In het Weeshuis opgenomen 29 December 1884
Uit het Weeshuis ontslagen den 28 Augustus 1896
Ontvangen van Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens f 10.- aan geld.
Texel 28 Augustus 1896
G. de Ruijter

Tryntje Kikkert
Geboren den 21 Juni 1866 Vader Dirk Kikkert Moeder Marretje Rab
In het Weeshuis aangegeven 17 April 1875
NB Met goedvinden van Regenten provisioneel ter verpleging gelaten ten huyze van haar Oom en Tante Aris Rab Cz en Marretje Vos a/d Hoorn

Antje Huisman
Vader Jacob Huisman Moeder Antje Maas Geboren 24 Augustus 1873
In het Weeshuis opgenomen den 11 Juni 1886
Uit het Weeshuis ontslagen den 9 September 1894
Ontvangen van Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens f 10.- aan geld.
Texel den 9 Sept. 1893
Antje Huisman
De haar toekomende ouderlijke nalatenschap is voorloopig onder het beheer van Regenten gebleven groot f 67.85

Keetje Huisman
Vader Jacob Huisman Moeder Antje Maas Geboren 18 Augustus 1875
In het Weeshuis opgenomen den 11 Juni 1886
Uit het Weeshuis ontslagen den 7 September 1895
Ontvangen van Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens f 10.- aan handgeld.
Texel den 9 Sept. 1895
Antje Huisman
De haar toekomende ouderlijke nalatenschap is voorloopig onder het beheer van Regenten gebleven groot f 67.85

Cornelis Huisman
Vader Jacob Huisman Moeder Antje Maas Geboren 3 Augustus 1879
In het Weeshuis opgenomen den 11 Juni 1886
Uit het Weeshuis ontslagen den 7 December 1899
Ontvangen van Regenten van het Weeshuis de gebruikelijke gift in geld van f 10.- Aangezien Huisman in ’s Landsdienst is wordt eene uitzet in kleeren niet noodig geacht.-
Texel den 7 December 1899
Antje Huisman
De hem toekomende ouderlijke nalatenschap ad f 112.25 blijft voorloopig onder het beheer van Regenten

Tryntje Huisman
Vader Jacob Huisman Moeder Antje Maas Geboren 8 Augustus 1877
In het Weeshuis aangegeven den 11 Juni 1886
NB Met goedvinden van Regenten provisioneel ter verpleging gelaten ten huize van heer Grootvader Cornelis Maas a/d Koog.
Uit het Weeshuis ontslagen den 12 Augustus 1897
Ontvangen van Regenten benevens hare gewone uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens f 10.- aan geld.
Texel den 12 Augustus 1897
T Huisman

Maartje Klaartje Witte
Vader Jacob Witte Corneliszn Moeder Leentje Tanis Geboren 29 Juni 1880
In het Weeshuis opgenomen den 18 Feb 1889
Uit het Weeshuis ontslagen den 2 Januari 1902
Ontvangen van Regenten voor uitzet aan kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens
f 10.- aan geld.
M.K. Witte

Krijntje Petronella Witte
Vader Jacob Witte Corneliszn Moeder Leentje Tanis Geboren 11 November 1877
In het Weeshuis opgenomen den 18 Februari 1889
Uit het Weeshuis ontslagen den 11 November 1897
Ontvangen van Regenten voor uitzet aan kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens
f 10.- aan geld.
Texel 4 November 1897
K.P. Witte

Albert Schagen
Vader Klaas Schagen Jansz Moeder Antje Kuiper geboren 13 October 1879
In het Weeshuis opgenomen 1 December 1891
Uit het Weeshuis ontslagen den 13 October 1899
A. Schagen

Antje Schagen
Vader Klaas Schagen Jansz Moeder Antje Kuiper geboren 2 Mei 1883
In het Weeshuis opgenomen 1 December 1891
In het Weeshuis overleden 2 April 1901
C. Rab Boekhouder

Johannes Schagen
Vader Klaas Schagen Jansz Moeder Antje Kuiper geboren 12 November 1885
In het Weeshuis opgenomen 1 December 1891
Uit het Weeshuis ontslagen den 9 December 1905
Aangezien Joh. Schagen in ’s Landsdienst is wordt eene uitzet in kleeren niet noodig geacht.
-Texel 10 Januari 1906
J Schagen
De hem toekomende ouderlijke nalatenschap ad f 82.69 zal aan zijn voogd Jan Schagen worden afgedragen.

Marretje Kalf
Vader Adam Kalf Moeder Nelletje Luitse geboren 14 Mei 1881
In het Weeshuis opgenomen 1 December 1893
In het Weeshuis overleden 25 Juni 1898
De Boekhouder C Rab

Hiltje Kalf
Vader Adam Kalf Moeder Nelletje Luitse geboren 18 Februari 1884
In het Weeshuis opgenomen 1 December 1893
Uit het Weeshuis ontslagen den 3 Maart 1904
Ontvangen van Regenten voor uitzet aan kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens
f 10.- aan geld.
Texel 3 Maart 1904
H Kalf

Pieter Wuis
Vader Pieter Wuis Janszoon Moeder Antje Plaatsman geboren 11 Maart 1880
In het Weeshuis opgenomen 27 Januari 1896
Uit het Weeshuis ontslagen den 12 April 1909
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijk uitzet van kleeren benevens het aan hem ten deel gevallen erfdeel van wijlen zijne ouders en grootouders, tijdens zijne verpleging in het Algemeen Weeshuis, ad 520 gulden en tot heden door het Bestuur dier inrichting beheerd.
Texel 12 April 1909
P. Wuis

Jacoba Duinker
Vader Jan Schouten Duinker Moeder Stijntje Bakker geboren 4 Juli 1891
In het Weeshuis opgenomen 25 Februari 1896
Uit het Weeshuis ontslagen den 10 October 1912
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet in kleeren benevens f 10.- aan geld.
Texel den 10 October 1912
Jacoba Duinker

Marretje Duinker
Vader Jan Schouten Duinker Moeder Stijntje Bakker geboren 25 Februari 1886
In het Weeshuis opgenomen 25 Februari 1896

Pieter Kooger
Vader Rens Kooger Moeder Vrouwtje Visser geboren 17 November 1887
In het Weeshuis opgenomen 18 Mei 1896

Johanna Kooger
Vader Rens Kooger Moeder Vrouwtje Visser geboren 18 October 1886
In het Weeshuis opgenomen 18 Mei 1896
Uit het Weeshuis ontslagen den 8 November 1906
Ontvangen van Regenten en Regentessen een uitzet in kleeren, een kastje tot berging van dezelve, benevens f 10.- aan geld.
Texel 8 November
J. Kooger

Dieuwertje Vonk
Vader Pieter Vonk Moeder Dieuwertje Bakker geboren 2 April 1886
In het Weeshuis opgenomen 8 Augustus 1896
Uit het Weeshuis ontslagen den 3 April 1906
Ontvangen van Regenten en Regentessen voor uitzet in kleeren een kastje tot berging van dezelve, benevens f 10.- aan geld.
Texel 3 Mei 1906
DVonk

Cornelis Leendert Vonk
Vader Pieter Vonk Moeder Dieuwertje Bakker geboren 23 Februari 1888
In het Weeshuis opgenomen 18 Augustus 1896
Uit het Weeshuis ontslagen den 12 April 1909
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet in kleeren, benevens f 10.- in geld.
Texel 12 April 1909
CL Vonk

Maria Margaretha Vonk
Vader Pieter Vonk Moeder Dieuwertje Bakker geboren 22 Juny 1889
In het Weeshuis opgenomen 8 Augustus 1896
Uit het Weeshuis ontslagen den 14 Juli 1910
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet in kleeren, benevens f 10.- in geld.
Texel 14 Juli 1910
M.M. Vonk

Leendert Vonk
Vader Pieter Vonk Moeder Dieuwertje Bakker geboren 7 Augustus 1891
In het Weeshuis opgenomen 18 Augustus 1896
Uit het Weeshuis ontslagen den 12 November 1912
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet in kleeren, benevens f 10.- in geld.
Texel den 12 November 1912
LC Vonk

Neeltje Raven
Vader Jan Raven Moeder Aaltje Boonacker geboren 3 Februari 1882
In het Weeshuis opgenomen 21 Februari 1894
Uit het Weeshuis ontslagen den 2 Juni 1912
Ontvangen van Regenten en Regentessen voor uitzet in kleeren en kastje tot berging van dezelve, benevens f 10.- aan geld.
Texel 2 Juni 1902
De haar toekomende Oudelijke nalatenschap is voorloopig onder het beheer van Regenten gebleven, groot 123.19

Albert Raven
Vader Jan Raven Moeder Aaltje Boonacker geboren 6 September 1885
In het Weeshuis opgenomen 21 Februari 1894
Uit het Weeshuis ontslagen den October 1905
Ontvangen van Regenten en Regentessen zijn uitzet in kleeren met kist tot berging van dezelve.
Texel 2 Juni 1902
De hem toekomende Oudelijke nalatenschap ad 116.19 zal aan zijn voogd Hendrik Raven worden afgedragen 29 Januari 1906

Willem Wegman
Vader Klaas Wegman Moeder Anneke Rikkenberg geboren 2 October 1890
In het Weeshuis opgenomen 12 April 1902
In het Weeshuis overleden 1 Juni 1904
C. Rab Boekhouder

Gerard Wegman
Vader Klaas Wegman Moeder Anneke Rikkenberg geboren 12 Maart 1892
In het Weeshuis opgenomen 12 April 1902
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet aan kleeren, benevens het aan hem ten deel gevallen erfdeel van wijlen zijne ouders en de gewoonlijke gift in geld ad Tien Gulden, makende te zamen een bedrag van f 23.21
Texel den 26 December 1913
G. Wegman

Geertruida Wegman
Vader Klaas Wegman Moeder Anneke Rikkenberg geboren 13 Mei 1894
In het Weeshuis opgenomen 12 April 1902
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet aan kleeren, benevens het aan haar ten deel gevallen erfdeel van wijlen hare ouders en de gewoonlijke gift in geld ad Tien Gulden, makende te zamen een bedrag van f 23.21
Texel den 4 Juni 1915
G. Wegman

Pietertje Wegman
Vader Klaas Wegman Moeder Anneke Rikkenberg geboren 29 December 1897
In het Weeshuis opgenomen 12 April 1902
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet aan kleeren, benevens het aan haar ten deel gevallen erfdeel van wijlen hare ouders en haar broeder Gerard Wegman en de gewoonlijke gift in geld ad Tien Gulden, makende te zamen een bedrag ad f 69.02
Texel den 24 Maart 1919
P. Wegman

Maartje Vonk
Vader Pieter Vonk Moeder Dieuwertje Bakker geboren 20 Februari 1893
In het Weeshuis opgenomen 8 Augustus 1896
In het Weeshuis overleden 20 Maart 1898

Leendert Eelman
Vader Jan Aris Eelman Moeder Aaltje Knaap geboren 4 Augustus 1893
In het Weeshuis opgenomen 4 Januari 1903
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet aan kleeren, benevens het hem ten deel gevallen erfdeel van wijlen zijn grootmoeder en de gewone gift in geld ad Tien Gulden, makende te zamen een bedrag van f 36.52
Texel den 6 Juli 1917
L. Eelman

Jannetje Eelman
Vader Jan Aris Eelman Moeder Aaltje Knaap geboren 28 December 1897
In het Weeshuis opgenomen 4 Januari 1903
Overleden in het Burger Ziekenhuis te Amsterdam, den 9 Mei 1915

Hendrika Eelman
Vader Jan Aris Eelman Moeder Aaltje Knaap geboren 28 September 1895
In het Weeshuis opgenomen 4 Januari 1903
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet aan kleeren, benevens het haar ten deel gevallen erfdeel van wijlen hare grootmoeder en de gewone gift in geld ad Tien Gulden, makende te zamen een bedrag van f 36.52
Texel den 29 Augustus 1916
H. Eelman

Antje Boon
Vader Gerrit Boon Jacobsz Moeder Hendrikje Bruin geboren 26 April 1892
In het Weeshuis opgenomen

Marretje Breman
Vader Jacob Breman Moeder Marretje Groot geboren 20 September 1898
In het Weeshuis opgenomen 23 Januari 1913
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet aan kleeren, benevens de gebruikelijke gift in geld ad Tien Gulden.
Texel 12 Februari 1920
Marretje Breman

Jan de Scally
Vader Thomas Dominicus de Scally Moeder Neeltje Roeper
Geboren 21 Mei 1905 te Butler (N Amerika)
Met machtiging van den Gemeenteraad dd 5 Februari 1913, in het Weeshuis opgenomen den 12 Februari 1913.
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet aan kleeren, benevens de trouwacte zijner Ouders.
Jan de Scally

Gerrit Breman
Vader Jacob Breman Moeder Marretje Groot geboren den 17 Mei 1896
Met machtiging van den Gemeenteraad dd 5 Februari 1913, in het Weeshuis opgenomen den 14 Februari 1913.
Bij besluit van den Gemeenteraad dd 3 Maart 1917 machtiging bekomen met de verzorging van
G. Breman voort te gaan tot de beëindiging zijner studie aan de Middelbare technische School te Dordrecht.

Cornelis Bruin
Vader Cornelis Bruin Moeder Cornelia Santifort geboren den 29 Juni 1901
In het Weeshuis opgenomen 28 Januari 1915
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet aan kleeren, benevens de gebruikelijke gift in geld ad Tien Gulden.
Texel 19 Juli 1922
C. Bruin

Marina Bruin
Vader Cornelis Bruin Moeder Cornelia Santifort geboren den 29 Juni 1901
Met machtiging van den Gemeenteraad dd 6 Februari 1915, in het Weeshuis opgenomen 19 Mei 1915
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet aan kleeren, benevens de gebruikelijke gift in geld ad Tien Gulden.
Texel 10 Maart 1919
M. Bruin

Gilles Dingenis Toolens
Vader Jan Toolens Moeder Jacoba Christina Hoogestegen geboren 4 October 1906
Met machtiging van den Gemeenteraad dd 27 Juli 1915 in het Weeshuis opgenomen den 20 November 1915. Voogdij opgedragen bij beschikking der Arrondissements Rechtbank dd 2 September 1915 N 162.
Ondergeteekende, DG Toolens, verklaart ontvangen te hebben van Regenten van het Algemeen Weeshuis een bedrag groot f 244.05 zijnde dit bedrag het door hem ingebrachte erfdeel, benevens een Spaarbankboekje n. 7228, groot f 123.75 en de gebruikelijke uitzet van kleeding en geld f 10.-
D.G. Toolens

Maria Jannetje Toolens
Vader Jan Toolens Moeder Jacoba Christina Hoogestegen geboren 16 Juli 1909
Met machtiging van den Gemeenteraad dd 27 Juli 1915 in het Weeshuis opgenomen den 20 November 1915. Voogdij opgedragen bij beschikking der Arrondissements Rechtbank dd 2 September 1915 N 162.
Ondergeteekende, MJ Toolens, verklaart ontvangen te hebben de som van f 440.05, zijnde dit bedrag het door haar ingebrachte erfdeel ad f 244.05, benevens f 200.- belooning als dienstbode over de jaren 1927, 1928 en 1929, benevens de gebruikelijke uitzet van kleeding en geld f 10.-
M.J. Toolens

Leentje Witte
Vader Jan Maartensz Witte Moeder Elisabeth Visman geboren 2 Januari 1903
Opgenomen 9 Maart 1916
Voogdij opgedragen beschikking van het Kantongerecht dd 9 Maart 1916
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet van kleeren enz, benevens het haar toekomende bedrag + rente voor een som van f 3556.13
Leentje Witte

Engelina Elisabeth Witte
Vader Jan Maartensz Witte Moeder Elisabeth Visman geboren 4 Augustus 1908
Opgenomen 9 Maart 1916
Voogdij opgedragen beschikking van het Kantongerecht dd 9 Maart 1916
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis een bedrag groot 3247.85 zijnde dit bedrag het door haar ingebrachte erfdeel, benevens een ten haar name staan Rijksspaarbankboekje groot 129.11 bovendien wordt aan het eerstgenoemde bedrag ad f 3287.85 gedurende het tijdvak van 4 Aug. tot 25 October 1829 een rente vergoed van 4 % f 20.31
Texel 25 October 1829
E.E. Witte

Arondina Christina Monté
Geboren te Amsterdam 21 Februari 1910, natuurlijke erkende dochter van Arondina Christina Monté, overleden te Texel den 15 December 1916.
Verblijft met toestemming van Regenten dd 10 Januari 1917 tot 1 Februari 1918 bij de grootouders.

Hillebrand Gomes
Geboren te den 15 December 1911 Vader Nicolaas Gomes Moeder Jantje Dob
Opgenomen 17 Mei 1924
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet in kleeren, benevens een Spaarbankboekje groot f 116.60
H. Gomes

Marretje Gomes
Geboren te Texel den 1 November 1918 Vader Nicolaas Gomes Moeder Jantje Dob
Opgenomen 17 Mei 1924
Uit het Weeshuis ontslagen den 1 November 1939 wegens het bereiken van den 21 jarigen leeftijd. Ontvangen van Regenten de gebruikelijke uitzet aan kleeren, en een Spaarbankboekje groot
f 147.17
Texel November 1939
Martha Gomes

Frouwtje Bisschop
Geboren te Texel den 15 April 1920 [?] Vader Gerrit Bisschop Moeder Adriana Maria Dijker
Opgenomen 21 September 1925.

Jacob Pieter Bisschop
Geboren te Texel den 3 Januari 1920 [1910] Vader Gerrit Bisschop Moeder Adriana Maria Dijker
Opgenomen 21 September 1925.
Overleden in het Algemeen Weeshuis 20 November 1931

Maarten Hoogestegen
Geboren te Texel den 18 Juni 1817 Moeder Christina Jacoba Hoogestegen
19 Juni 1918
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis te Texel de gebruikelijke uitzet aan kleeding en geld benevens diverse afschriften van acten en vervallen obligatien van Russische Spoorwegmaatschappijen en een afrekening boedel van mej. Brouwer-Wuijs.
Texel 21 November 1935
Maarten Hoogestegen

Herman Bakker
Geboren te Texel den 20 October 1915 Vader Jan Bakker Moeder Geertruida Smit
Opgenomen 16 October 1928
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis te Texel de gebruikelijke uitzet aan kleeren, 1 rijwiel, benevens het ten zijnen name staande Spaarbankboekje ten bedrage van f 43.-
Texel den 22 October 1936
HBakker

Gerard Bakker
Geboren te Texel den Vader Jan Bakker Moeder Geertruida Smit
Opgenomen 16 October 1928
De ondergeteekende Gerardus Bakker verklaart hiermede ontvangen te hebben van het Algemeen Weeshuis te Texel een spaarbankboekje groot 39.84
Den Burg, 24 October 1838
GBakkerJz

Juliana Bakker
Geboren te Texel den 22 Februari 1919 Vader Jan Bakker Moeder Geertruida Smit
Opgenomen 16 October 1928

Cornelis Bakker
Geboren te Texel den 7 Juli 1920 Vader Jan Bakker Moeder Geertruida Smit
Opgenomen 16 October 1928

Geertruida Bakker
Geboren te Texel den 20 October 1915 Vader Jan Bakker Moeder Geertruida Smit
Opgenomen 16 October 1928

Cornelis Eelman
Geboren te Texel den 10 Mei 1915 Vader Jacob Eelman Moeder Cornelia de Ridder
Opgenomen 1 Februari 1929
Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis een bewijs van inschrijving op de Grootboeken der 2 1/2 % Nationale Schuld groot f 2800 n 2278 zijnde dit bedrag het erfdeel van zijn ouders, benevens de gebruikelijke uitzet aan kleeding.
Texel 16 Mei 1936
C. Eelman Jb.

Martje Witte
Geboren te Texel den 19 Mei 1916 Vader Cornelis Witte Moeder Neeltje Kiljan
Opgenomen 2 Mei 1932
Ontslagen uit het Algemeen Weeshuis wegens huwlijk.
Van Regenten van het Algemeen Weeshuis ontvangen de gebruikelijke uitzet aan kleeding, benevens een Spaarbankboekje is het haar toekomende erfdeel groot f 92.67
Texel 14 Nov. 1939

Jan Witte
Geboren te Texel den 30 October 1917 Vader Cornelis Witte Moeder Neeltje Kiljan
Opgenomen 2 Mei 1932
Uit het Weeshuis ontslagen den 6 December 1938 wegens het bereiken van den 21 jarigen leeftijd. Het ten zijnen name staande Spaarbankboekje met een waarde groot f 56.31, benevens het aan hem toekomende erfdeel groot f 92.67 is op 14 November 1939 afgestaan aan den heer J. Buisman, welke door de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar met de voogdij is belast.
J. Buisman

Adriana Witte
Geboren te Texel den 10 November 1918 Vader Cornelis Witte Moeder Neeltje Kiljan
Opgenomen 2 Mei 1932
Uit het Weeshuis ontslagen den 10 November 1939 wegens het bereiken van den 21 jarigen leeftijd. Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet aan kleeding, benevens een Spaarbankboekje met een waarde groot f 69.42 en haar erfdeel in contanten groot f 92.67
Texel November 1939
Janie Witte

Cornelis Witte
Geboren te Texel den 30 Augustus 1920 Vader Cornelis Witte Moeder Neeltje Kiljan
Opgenomen 2 Mei 1932

Antje Witte
Geboren te Texel den 7 November 1922 Vader Cornelis Witte Moeder Neeltje Kiljan
Opgenomen 2 Mei 1932

Jacob van Dijk
Geboren te Harlingen den 22 Januari 1917 Vader Jacob Siets van Dijk Moeder Maria Schagen
Opgenomen 1 November 1932
Ontslagen uit het Weeshuis den 22 Januari 1935 wegens het bereiken van den 21 jarigen leeftijd. Ontvangen van Regenten van het Algemeen Weeshuis de gebruikelijke uitzet aan kleeding, benevens een Spaarbankboekje.
Texel 17 November 1935

Martha van Dijk
Geboren te Harlingen den 18 Juni 1915 Vader Jacob Siets van Dijk Moeder Maria Schagen
Opgenomen 1 November 1932
Ontslagen uit het Weeshuis den 22 Januari 1935 wegens het bereiken van den 21 jarigen leeftijd. Van Regenten ontvangen de gebruikelijke uitzet aan kleeding, benevens een ter hare name staand Spaarbankboekje.
Texel 14 November 1939

Hessel van Dijk
Geboren te Vlaardingen den 15 Juni 1921 Vader Jacob Siets van Dijk Moeder Maria Schagen
Opgenomen 1 November 1932

Johanna van Dijk
Geboren te Vlaardingen den 16 December 1923 Vader Jacob Siets van Dijk Moeder Maria Schagen
Opgenomen 1 November 1932


Los briefje
De ondergeteekende verklaart gedurende het tydvak van af 1 September 1905- 1 September 1906 ten dienste van het Algemeen Weeshuis op Texel, eerste soort cokes te willen leveren voor de som van f 0.63 3/4 cent per Hectoliter.
Levering bij de twintig HL
Texel September 1905
S. KeyserTerug naar de vorige bladzij