Leem uit de leemkuil


Af te rekenen met de penningmeester van de Armenkamers in de Waalderstraat

Tegenwoordig herinnert alleen de naam van de weg Leemkuil aan het delven van keileem daar in de buurt.gezien naar het westennaar het oosten (rechts)

Op de kadasterkaarten van 1830 en 1970Kaarten uit het Veldnamenboek van J. Schraag

Boven 1832, beneden na de Ruilverkaveling. Niets is hetzelfde gebleven.

De Leemkuilen lagen in het perceel E 290 en 291. De precieze plek nu aanwijzen is lastig.

De boerderij met de naam Leemkuil was er in 1832 nog niet. Inmiddels is na brand een nieuwe stolp gebouwd.

Het leem werd gebruikt voor het verharden van vloeren, maar ook door de bakkers

Ook de bakkers gebruikten leem om hun ovens van te bouwen: 1751 22 augustus voor de bakker van t Schil aan Jan Veen 6 wagens 1.16.-

Echter: 1804 5 maaij uijt Handen van Jan Bakker de Jonge voor 53 Wagens Liem 15.18

Deze Jan was geen bakker van beroep. Wat hij met zoveel leem ging doen?

Voor de Armenkamers in de Waalderstraat

Een kar kostte 3 stuivers, een wagen 6 stuivers en kruiwagen 8 penningen.

Later na de geldverandering in het Koninkrijk der Nederlanden werd het 30 cent of 60 cent. Hieronder staan de opbrengsten zoals genoteerd in de kasboeken van de Voogden van de Armenkamers. Hiervan kom men geen 4 armen laten wonen. Gelukkig waren er ook andere inkomsten, zoals huur van de landerijen en renten op uitgeleend geld.

GAT 1798

1747 5 maart 2 ˝ wagen leem -.15.-

1748 26 september twee keer 1 wagen a -.6.- = -.12.-

1749 27 januari 1 ˝ wagen Liem -.9.- 4 april 5 wagens 1.10.- 20 april 1.1.-

1749 Pieter Willemsz 1 ˝ wagen 0.9.- = 3.9.-

1750 20 juli 1 wagen 0.6.-

1751 22 augustus voor de bakker van t Schil aan Jan Veen 6 wagens 1.16.-

1753 20 juni Reijer Hendriksz Smit 2 wagens -.12.-

1761 20 juni -.3.-

1762 7 juni -.9.- 5 november Krelis de bakker -.18.-

1763 20 januari van de bakker van de Koog 1.10.-

1771 22 mei 2 wagens -.12.- 14 juli Hendrik Rieckel -.6.-

1775 15 februari Hendrik Barendse Blom -.12.-

16 maart Dirks Jansz Kooijman ˝ wagen -.3.-

1778 12 juni 3 wagens -.18.-

1779 16 juli 2 wagens -.12.- 6 augustus Charlo Gravius 9 wagens 2.14.-

1784 15 april Jan Luijtsen 7 karren 1.1 11 dito Cornelis Vlaming -.9.-

1786 3 januari N. Kikkert karren 1.10.- 4 october A. Spigt wagen -.6.-

1788 24 maart -.6.-

1789 26 maart 1.7.-

1795 Leem geld -.18.-

1796 een kar Leem -.3.- 10 oct van Jan Bakker de Jong voor 13 waages Liem 3.18.-

1797 een wagen Leem -.6.- Jan Stam 11 wagens 6.12.-

23 juli Cornelis W. Smit 1 wagen -.6.- Dirk P. Daalder 1 ˝ wagen -.9.-

1798 30 januari Dirk Reijnders 2 wagens -.9.- van Dirk Reynders voor 1 waage Liem -.6.-

van Jan List een kruywage Leem -.-.8

GAT 1788

1798 1 january aan Sijmond Aarjesz Bakker voor het slegten in de Liem Kuylen -.11.-

11 maart voor de Paal in de Liem Kuijl -.16.-

1799 21 juli Dirk Reijnders -.6.- Reijer Kikkert 6 wagens 1.16.- Klaas Graaf 1 kar -.3.-

1800 10 april Teunis Jacobsz Schellinger -.6.- 3 october kar -.6.-

8 december Jacob Schraag -.6.-

1801 7 januari Jacob Bruin -.12.- Jan Bakker -.15.-

1802 1 juli Lammert Kikkert 11 wagens 3.6.- Hendrik Verberne 1 kar -.3.-

1803 22 november Jan Bruijn 2 wagens 1.12.- P. Bremer -.3.-

25 juni Hendrik Willemsz 2 wagens -.12.-

1804 Piter Anderijz kar -.3.- Klaas Graaf 3 karren 3.10.- 20 april Gerrid Barensz kar -.3.-

5 maaij uijt Handen van Jan Bakker de Jonge voor 53 Wagens Liem 15.18

25 mei Klaas Graaf 1 kar -.3.-

12 juli Klaas Graaf 2 karren -.6.- 28 juli Albert Kikkert 2 wagens -.12.-

1 july 1805 een Waage Lym 1.4.-

1807 Van Geert Migielsz 2 wagens -.6.- van Lammert List 1 kar -.3.-

K. Pronk 2 wagens -.12.- Flip Stoepman 1 wagen -.6.- R. Groot 1 kar -.3.-

C. Kikkert 1.10.- van Adam Kalf 8 wagens a 6 st. 2.8.-

Van Sijmon Verberne 3 karren Leem a 3 st. per kar -.9.-

Van S: Sluysman 6 wagens a 6 st. 1.16.-

1808 van M: C: Blom voor 6 Wagens leem 1.16.-

1809 14 februari van Dirk van der Werf voor een wagen leem -.6.-

10 maart van Trijntje Klinkert voor 3 Wagens leem -.18.-

1810 van Willem Rab 4 wagens Leem 1.4.-

1811 van Jan Poul: Kikkert een wagen Leem -.6.-

van Jan List een kruywagen Leem -.-.8

van Jacob Brans 2 wagens -.12.- van de wed. Willem Boon 2 wagens -.12.-

1812 van Will: Bakker 2 wagens -.12.-Kasboek Waalderstraat ontvangst 1812-1816

1812 10 october wed. Willem Boon 1.6.-

1813 29 maart Sijmon Verberne 1.3.-

1814 2 november Pouwelis Roeper 5.15.-

1815 15 juli Jacob Brans -.6.- 1 september Jan Miggels 2 karren -.6.-

1818 september 20 wagens Dirk Nanningsz Kikkert 6.-.-

1819 4 februari Poulis Kikkert 9 wagens 1.7.- 8 november C. v/d Muulen 2 wagens -.12.-

1820 Van Pieter List voor 12 karren leem a 3 st per kar 1.16.-

1824 aan Leem van P. Langeveld -.30 JJ Reinbach 2.40 Jan List -.90 3.60

1825 2 december Jan Kikkert -.80

1826 24 juli Jan Kikkert -.80

1828 24 juli P. Langeveld 1 kar -.30

1829 14 october M. Blom kar -.15

1830 1 april Jan Roeper wagen -.30

1831 1 juni 8 wagens Jacob P. Dijksen 2.40

1832 22 juni wed. Brouwer -.15

1833 20 juni Jan Roeper 2 wagens -.60

1834 van de wed Maarten Roeper 5 Karre leem -.75

van Jacob Cornelisz Dijksen 11 Karre leem 1.65

30 juli van Jan Roeper Een wage leem -.30

van Jan Verberne Een wage leem -.30

van Leendert Bakker 4 ˝ wage leem 1.50

1851 Kar Leem -.30 aan C. Bremer, Cor Bremer, Jan Eelman 2 kar,

1866 Ontvang 24 April ontvangen voor leem uit de leemkuil -.60

Met dank aan Sjaak Schraag voor de foto’s


Home