Willem Klaasz Maas


Willem (1895-1918) was de jongste zoon van Klaas Dirksz Maas en Aaltje Hendriks van Heerwaarden was in militaire dienst, gemobiliseerd in Tilburg.

Er waren 11 kinderen van Klaas en Aaltje, waarvan in 1918 al 6 waren gestorven. Behalve hij leefden nog Dirk (1880-1950), Jannetje (1881-1973), Hendrik (1885-1928) en Hendrika (1889-1969). Behalve Jannetje woonden ze allemaal nog thuis bij hun ouders. Het huisje werd later 'Windy Ridge' genoemd, maar dat was pas na 1935.De Grote Oorlog van 1914-1918 ging aan Nederland voorbij. Op Texel merkte men er weinig van, al waren er wat Belgen op het eiland, die in het bos werkten (Belzenweg).Willem Maas werkte daar ook, op deze foto van omstreeks 1908 was hij plantersjongen. Achter hem staan de gebroeders de Porto, Janus, Kees en Jaap van de Ploegelanderweg.Foto uit zo'n tip-topjes-insteekalbumpje

Toch kwam de verre wereld opeens akelig dichtbij. Willem moest in dienst, ver weg naar Tilburg. Hij kwam niet meer terug. De oorlog was afgelopen op 11 november, het ergste leek voorbij, misschien zou hij met Kerst al thuis zijn.

Toen kwam de Spaanse Griep. Willem werd ziek en stierf op 17 december.

Verschijnselen van de griep waren: hoge koorts, hoesten, spierpijn en keelpijn. Daarna leed men aan enorme moeheid en flauwtes. Uiteindelijk had men zelfs geen energie meer om te eten, te drinken en adem te halen. Binnen enkele dagen had de ziekte de dood tot gevolg.

De ziekte velde aanvankelijk vooral Amerikaanse militairen. Via hen kwam de ziekte vermoedelijk ook bij andere legertroepen terecht, zoals het Duitse leger. Van alle militairen die overleden gedurende de Eerste Wereldoorlog, overleed 70 procent aan de Spaanse Griep. Toen de Eerste Wereldoorlog voorbij was en de militairen weer huiswaarts keerden, sloeg het virus in enorm tempo om zich heen. Wereldwijd kreeg maar liefst een op de drie mensen - een half miljard - deze griep, van wie een geschatte 50 a 100 miljoen overleden.

Medicijnen waren er niet. Antibiotica, die effectief bacterien konden doden, kwamen pas in de Tweede Wereldoorlog.

In de Texelsche Courant van 3 november 1918 stond:

Spaansche griep

Het aantal lijders aan de vreemde ziekte, die in sommige plaatsen van ons land zooveel slachtoffers vraagt, neemt in onze gemeente gaandeweg toe. In verband daarmede is door ons gemeentebestuur besloten de scholen alhier te sluiten. Goed gezien is o.i. ook van het bestuur der Nutsbibliotheek, om de uitgifte van boeken tijdelijk stop te zetten. Al wat gedaan kan worden om een verdere uitbreiding te voorkomen, dient in het werk gesteld te worden.

Vermijd tocht en natte voeten, vermijd in het algemeen kouvatten.

Laat, zonder tocht, zooveel mogelijk frissche lucht en zonneschijn toe in de woning.Terug naar de vorige bladzij