Metaalvondsten.


Tijdens de gehele campagne zijn systematisch alle stukken metaal verzameld. Het gehele terrein is meerdere keren met de metaaldetector onderzocht, waarbij bleek dat een van Noord naar Zuid afgezocht gedeelte bij van lopen van Oost naar West toch weer vondsten prijsgaf.
Het ijzer verkeerde in situ in goede conditie. Een deel van het ijzer is gestabiliseerd door middel van Owatrol (dun lijnolie-mengsel) en lijnolie.

Hoefijzers, 8x, w.o. 1x opvallend klein (nr. 3)
Nagels, meer dan 50 stuks
Twee ijzeren wiggen, gebroken (kloof?)bijlen?
Haken
Ogen, schalmen van kettingen
Roestknollen zonder herkenbare inhoud, deze geheel omgezet in roest; meer dan 50 stuks…
Hoepel van ton,1x
Slot van kist (dus geen hangslot), 2x, afkomstig van middelgrote kist (60x60x100)
Sloothaak, 1x
Geheng (1x) en deur/luikscharnier (2x)
Lange staaf met rare vlakke bocht aan het eind
Nagels, middelgroot en klein, 20x
Lakenlood 'Schermer', 1x
Fragmenten gietijzeren kookketel, diameter > 80 cm
Bootshaak, 1x
Schep, 2x
Gietijzer, >30x40 cm, vlak, deel van een haardplaat?
Diverse haken, waarvan 1x met aangehecht leer
lood strips van glas-in-lood (zie glas)
diverse ogen, krammen

TIMMERMAN
De timmerman Thijs Jansen Velthoen, die voor Jacob de Bleeker werkte noemde in zijn Schrijfboek de in zijn tijd gebruikelijke namen voor de verschillende spijkers, enckelde, dubbelde, drielingen, lasijzers, schotspijkers. Het kan zijn dat onze spijkers indertijd door hem zijn verwerkt.
Velthoen noteerde bijvoorbeeld:
1690 den 2 junij gearbeit voor Jacop de bleeker ick ende knecht 2 dagen f 2-8-0
gelevert 150 enckelde 150 drielingen 250 lasijsers, 50 schotspijkers f 1- 7- 8
Ook ‘gelevert een schrijkram met een nues’ zou een metalen voorwerp kunnen zijn, een soort haak aan de muur, waar iets aangehangen kon worden.
Timmerman Piet Eelman uit De Koog kon ons desgevraagd (in 2003) niets vertellen over deze namen, in zijn tijd was alles ‘duims’. Een ouder persoon als vraagbaak dan Eelman (90) was er niet.

VONDSTEN MET DE METAALDETECTOR gedaan door Maarten Brugge
De meeste metalen voorwerpen lagen verspreid over het terrein. Sommige kwamen uit de uitgeworpen aarde van de sloot. Een enkel werd aangetroffen waar die eeuwen geleden werd verloren, zoals de munt uit 169x op de weg.

Het cijfer achter de vermelding staat op de kaart van metaalvondsten die Maarten heeft gemaakt. A, B, C, enz geeft het aantal van een bepaalde soort aan.
OORD Friesland 3
OORD Friesland 13
DUIT Friesland 1653 1
DUIT West Friesland 1663 14
DUIT Friesland 1682 7
DUIT Friesland 1682 16
DUIT West Friesia 1682 10
DUIT West Friesia 1685 6
DUIT Kleef 1696 5
DUIT Zutphen 16xx 17
DUIT Zutphen 16xx 18
DUIT onleesbaar 16xx 23
DUIT West Friesia 1716 12
DUIT Overijssel 1766 2
DUIT Hollandia 177x 15
DUIT Groningen 8
DUIT Holland 9
DUIT Friesland 11
DUIT onleesbaar 20
DUIT onleesbaar 21
DUIT onleesbaar 22
Zilver Trasisvia 1666 24
Zilver West Friesia 1672 25
Zilver onleesbaar 26
Zilver onleesbaar 27
Zilver onleesbaar 28
Zilver klein 1725 29
Dakmunt 30
Dakmunt 31
Dakmunt 32
Dakmunt 33
Kwartje 1943 4
CENT 1948 35
CENT 1950 34
DUBBELTJE 1948 36
DUBBELTJE 1974 37
Onbekende koperen munt 19

KNOPEN
Knoop met versiering 55
Knoop met versiering 56
Knoop dun 57
Knoop simpel A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 58
Uniformknoop groot 59


Terug naar de vorige bladzij