Arie Boerhorst


19 Mei 1868. Des avonds 11 uur komt Samuel loopende van bijkans bij ’t Horntje weg, of de Prins Hendrikdijk. Te half 7 was hij van ’t Nieuwe Diep afgevaren, te half 10 digt bij de wal gekomen, in de vlet gegaan, nog niet over de bank kunnen komen, teruggevaren naar beter landingsplaats, toch nog door het water moeten loopen met veldwachter Alberts en Pieter Boerhorst en nog 2 vrouwen.

14 December 1876. Begrafenis van Barber Keijser weduwe van Jan Boerhorst, overleden bij haar zoon Pieter, wonende bij de Kooi.

26 Mei 1879. Ik naar Arie Boerhorst en vrouw, sedert 11 jaren, haar laatste kraam, lijdende aan bloedarmoede? O.a. gesprek over Gelderman en zijn streven en eischen, waarmede zij, ook de vrouw, zich niet vereenigen kunnen.


Terug naar de vorige bladzij