De ZandkuilSamuel: Dingsdag 1 Juny 1852. Nù zijn wij vandaag naar de Hoogen Berg geweest door een weg dien wij nog niet kenden, zoo werd het een grootere wandeling en wij hebben ook nog wat in de Zandkuil gespeeld en op de terùgreis dwaalde oome met tante veel van de weg dien wij gingen af en wij hebben haar ook gewacht maar eindelijk kwam het uit dat zij hier een beter pad hadden.

Samuel: Zaturdag 26 Maart 1853. Dirk is vandaag met de stoomboot naar Domine Dekker aan den Helder vertrokken. Ik, Grietje en Vader hebben hem vergezeld, ik mogt met Grietje echter op de Hooge Berg achterblijven. Wij hebben daar in de zandkuil gewandeld.

Samuel: Woensdag 18 Mei 1853. Wij zijn vandaag naar de Hooge Berg geweest, wij waren met ons twintigen, Katrina Grietje Sientje Menno Dirk ik Vader de beide tantes Oome Juriaan Jan Vrendenberg Betje Vrendenberg Adriana Vrendenberg Eduard Bok Thedora Henriette Johanna Bok. Ik Dirk en Jan zijn vooruit gegaan om Dominé Wentink te halen met zijne kinderen doch ik bleef op de Hooge Berg, daarna kwam de geheele troep met Dominé Wentink zijn vrouw en 4 kinders. Wij hebben een tijdje in de Zandkuil en het Lage Boschje gespeeld, wij hebben ook een vuurtje gestookt en op de schommel gespeeld. Sybrand August Herman en Adriaan Keiser waren er ook om eyeren te zoeken. In de tent heeft ook de dans van een hoed plaats gehad. Wij hadden ook veel boterhammen medegenomen in de kinderwagen, daar na zijn wij naar huis gegaan.

Grietje Woensd: 24 Aug: 1853. Van middag toen Katrina en ik een schrift bezig waren te schrijven, Riep Tante ons van boven en zeide dat Jufvrouw Bok hier geweest was om te vragen of wij allen met de Caleske van Mr: Bok naar de Hoogeberg wilden. Wij hebben ons toen allemaal klaar gemaakt en na eenige oogenblikken stond ook de wagen op de hoek van de Steenenplaats. Mr: de Grave, Doctor Scheurleer met zijn vrouw en kinderen, en Maria en Paulina Bok met de overige kinderen waren er ook; wij hebben in de Zandkuil gespeeld, en in ’t boschje gewandeld; en in de tent hebben wij lekkers bij de thee en koffy gehad. Wij hebben ook nog in de Tent met het dambord gespeeld; en ’s avonds zijn wij weer met de Calais naar den Burg gegaan.

Samuel: Woensdag 19 Julij 1854. Wij zijn vandaag met ons geheel huisgezin, Jan, Domené en Kornelis Vrendenberg naar de Hooge Berg geweest. Emilie Theodore Henriette Johanna Bok, Bruno Tideman, Klaas Brouwer en het geheele huisgezin van Do Wentink waren daar al. Wij hebben daar een brand gehouden in het Boschje, op het land en in de Zandkuil gespeeld.

9 Augustus 1865. Wij allen naar de Tent, Sientje in de Zandkuil haar voet wat verstuikt.

4 July 1871. Te 12 ure kwamen volgens afspraak Dominees Bron en Cremer, den Heren Rinner en Klink (zangmeester) met enige anderen, met 70 kinderen, de oudsten van de Zondagsschool van Den Helder, met een goede voorraad levensmiddelen. Zij vermaakten zich dapper met loopen, spelen, zingen, kegelen, marcheren in de Zandkuil onder leiding van Bakels, Vrendenberg [en Huizinga].

1 September 1871. Wij des voormiddags met elkander naar de Tent en ons daar onderling vermaakt met wandelen, enzovoort. Jakob in de Zandkuil.

5 Augustus 1872. Wij des voormiddags met alleman naar de Tent met de wagen van J.C. Bakker. Hier den dag doorgebragt met genoegen. In de Zandkuil heeft Jakob zich uitstekend vermaakt met klouteren, steenen zoeken en aandragen.

28 Juny 1876. Des namiddags Dirk met Jakob naar de Zandkuil te graven.

24 Augustus 1877. Dirk, Samuel en ik met de 3 kinderen naar de Hoogte in de Zandkuil. De kinderen vermaakten zich best, maar waren toen wij half 8 ongeveer te huis kwamen zeer moe, vooral Johanna.

22 July 1878. Wij des namiddags naar de Tent van Westenberg te 3 ure. De wagen van Cornelis Keyser bragt eenig personeel met proviand van de Waal en van hier naar de tent. Ik wandelde daarheen met de Holl, Samuel en juffrouw Christine Roering. Boonacker en Bakels kwamen later. Wij bragten daar de namiddag en avond tot half 9 genoeglijk door, terwijl het jongere volkje zich bijzonder vermaakte met allerlei oefeningen en spelen vooral in de Zandkuil.


Terug naar de vorige bladzij