Kaarten.


Kaarten van Kikkert en Pfaff

Twee kaarten naast elkaar: Wrakkenkaart van J.L. Kikkert en Topografische kaart 1859, verkend door Luitenant Pfaff

Er bestaan verschillende oude kaarten van Texel. Merkwaardigerwijs vertonen die niet hetzelfde beeld van de Westermient.

Oppervlakkig gekeken vallen op de kaart van Kikkert de merkwaardig gevormde percelen met de aanduiding “koggen” op. Ze zijn salmiak-vormig, met onhandig scherpe hoeken. Wie wat beter kijkt ziet dat het bosje op de Nieuwe Aanleg niet op zijn plaats ligt, dat de Smitsweg niet uitkomt bij de Worsteltent, dat de Limiet (grens) niet langs de boerderij de Mient loopt. Zo is er nog veel meer te zien.

Kaarten


Een landschap kan in de loop der jaren flink veranderen. De kaart van Kikkert is de oudste, die dateert van 1854, de kaart van Luitenant Pfaff van 1859, slechts 5 jaar later opgemeten. Op zijn kaart liggen de genoemde percelen e.d. op een andere plaats en hebben de “koggen” een gewone rechthoekige vorm.

Dat betekent uiteraard niet dat, nadat Kikkert zijn kaart had voltooid, de bewoners van de Westermient hard aan het werk zijn gegaan om in 5 jaar alle wegen en landjes te veranderen, zodat Pfaff ze in 1859 kon tekenen zoals ze er heden nog steeds bij liggen.
Het betekent wel dat Kikkert niet erg zorgvuldig is geweest, dat hij geen goede opmetingen heeft gedaan. De vertekening op zijn kaart komt voor een deel doordat hij bij de Fonteinsnol twee wegen (Westerslag en Botgrasweg) nogal ver uit elkaar heeft getekend, terwijl ze daar bij elkaar komen (foto ongeveer 1910). Dan is alles scheef.

(meer kaarten)


Terug naar de vorige bladzij