pagga

Uitgave: Het Open Boek Texel
ISBN: 9070202328 - €14,50

Tekeningen
Langs Pagga's paadje.

Over de laatste bewoners van een plaggenhut op Texel.

Auteur Irene Maas: een geschiedenis met foto's en documenten. Tekeningen van Monica Maas.

Op de nog onontgonnen gronden van de Westermient, van god en alle mensen verlaten, woonde in de tweede helft van de negentiende eeuw Kees Gorter, een man die 'Pagga' werd genoemd.
Van deze Pagga wordt verteld dat het 'een hele beste jutter' was. En ook dat hij vreselijk kon vloeken. Hij woonde met zijn vrouw in een plaggenhut, een 'zooien huus', dicht onder de duinkant, op een plaats waar later bos is geplant, niet ver van de Oude Bleekerij.
Van hun woning is niets meer terug te vinden.
De hut kwam leeg te staan toen het bejaarde echtpaar in 1909 verhuisde naar het Gesticht van Weldadigheid in Den Burg. Arbeiders van Staatsbosbeheer hebben hem nog een aantal jaren als schaftkeet gebruikt, maar in 1917 is de hut uiteindelijk afgebroken.
Er loopt nu een voetpad langs, de 'Paggaweg', maar tussen de bomen en braamstruiken herinnert niets meer aan Antje Dekker uit Oudeschild, die als ongehuwde moeder naar de Mient was verhuisd en bij Kees Gorter terechtkwam.
Niets meer over hun leven, het harde en schrale bestaan onder de duinkant, de kinderen die ze er kregen en verloren.
bord
bord Aan de hand van overleveringen, knipsels en dagboeknotities hebben Irene en Monica Maas het levensverhaal van deze mensen kunnen reconstrueren.
Ze brengen ons daarmee terug naar het ongerepte landschap van de Westermient, een gebied dat door Jac.P.Thijsse geroemd is om zijn betoverende schoonheid, maar waarin het bestaan hard en arm was en alleen de sterksten konden overleven.

Zie ook:
www.hetopenboek.nl.

Terug naar de vorige bladzij