Archief gemeente Texel
 
Boek


Brievenboek 1813-1814
Brievenboek 1814-1819
Brievenboek 1820-1824
Brievenboek 1825-1828
Brievenboek 1829-1833
Brievenboek 1833-1836
Brievenboek 1836-1848
Brievenboek 1849-1856
Brievenboek 1856-1864
Brievenboek 1864-1871
Brievenboek 1872-1881
Municipaliteit 1795
Willem Bok
Orange Boven
Schoolcomissie jaarverslagen
Leem uit de Leemkuil
Schipbreuk Betsy
Oranje bandeloosheid Texel
Omwenteling 1795
Regeringsreglement 1795
Gemeentebestuur
Keuren boek 20
Keuren boek 22
Burgwal en Burggracht
Doolhof
Willem Bok
Rooms Texel
Down in 1796
Gondje Weijtingh
Conscriptie 1812
Ongans in 1817
Hendrik Tigman
De Weezenplaats
Weeskinderen
Jannetje Moojen
Texelse krankzinnigen
Pieter Jansz Gorter 1797
Het oude Raadhuis
Weduwe Marschalk
Gisbert Conrad Reinbach
Brieven aan de Maire
Cornelis Theodorus Elout

Loodsen in de Franse Tijd
Dominee Hendrik Glasvoort van de Koog
Nieuwe school aan Den Burg 1807
Afbraak van verlaten huizen
Lootsen en Visschers in S’ Vyands handen 1798
Rijndert Dirksz de Vries en Elisabeth van Grouw
Brief onderwijs Texel 1799
Martje Jacobs Koorn
Martje van der Werf
Dijkgraaf Arie Kikkert
Abram Kikkert
Schapen
Veeschutters
Duinpachters
Runderziekte 1744
Verordening voor Vee
Taxatie landerijen 1789
Brandkolken
Wegen en Wateringen
Ondertekenaars 4-2-1795
Vroedvrouwen op Texel
Vroedvrouw Anna Kienhorst 1802
Het huisje van de weduwe Puijman
De Engelse invasie van 1799
De brief aan de Koning in 1807
Ontslag van schout Huijdecoper
Cornelis Binkhorst
Napoleon verslagen, Texel in 1813
Bevrijding van Napoleon
Verslag 1814 en 1815
Keerzijde van de Egalité
Vrijheid van belastingen
Misdaad en straf in het verleden


Terug naar de vorige bladzij