Site Map

Homepage

Last updated: 6 december 2022

Info/ 6 pages

Info

Verkoop.
YouTube.
Krantenartikel.
Links en Adressen.


Maas/ 20 pages
Familie Maas.

Brief Maas 1787.
Brief Willem Maas.
Hendrik Maas (1).
Hendrik Maas (2).
Dirk Maas.
Klaas Maas.
Dirk Maas en Trijntje Mulder.
Jannetje Maas.
Willem en Riek.
Jan Maas.
Jan Maas op het strand.
Anna Maas.
Aagje Maas.
Jacob Maas.
Hendrik D. Maas.
Muldertjes.
Postbezorging.
Fotoalbum.
Groepsfoto's.
Schoolfoto's.
Stamboom.
Tekeningen.
Zandvrucht.
Zandvrucht uit de lucht.


Werk/ 7 pages
Katten.
Vogels.
Atelier.
Curieus.
Expositie.
Modellen.
Bij mensen thuis.


Archief/ 61 pages
Archief gemeente Texel.

Brievenboek 1813-1814.
Brievenboek 1814-1819.
Brievenboek 1820-1824.
Brievenboek 1825-1828.
Brievenboek 1829-1833.
Brievenboek 1833-1836.
Brievenboek 1836-1848.
Brievenboek 1849-1856.
Brievenboek 1856-1864.
Brievenboek 1864-1871.
Brievenboek 1872-1881.
Orange Boven.
Oranje bandeloosheid op Texel.
Omwenteling 1795.
Concept Regeringsreglement 1795.
Gemeentebestuur.
Keuren boek 20.
Keuren boek 22.
Burgwal en Burggracht.
Doolhof.
Willem Bok.
Rooms Texel.
Down in 1796.
Gondje Weijtingh.
Conscriptie 1812.
Ongans in 1817.
Hendrik Tigman.
De Weezenplaats.
Weeskinderen.
Jannetje Moojen.
Texelse krankzinnigen.
Pieter Jansz Gorter 1797.
Het oude Raadhuis.
De weduwe Marschalk.
Gisbert Conrad Wilhelm Reinbach.
Brieven aan de Maire van Texel.
Cornelis Theodorus Elout.
Martje Jacobs Koorn.
Martje van der Werf.
Schapen en Wolvee.
Veeschutters.
Duinpachters.
Runderziekte 1744.
Verordening voor Vee.
Taxatie landerijen 1789.
Brandkolken.
Wegen en wateringen.
Ondertekenaars 1795.
Arie Kikkert, Dijkgraaf van Texel.
Abram Kikkert.
Vroedvrouwen op Texel.
Vroedvrouw Anna Kienhorst 1802.
Het huisje van de weduwe Puijman.
Na de invasie van 1799.
De brief aan de koning 1807.
Ontslag van schout Huijdecoper.
Cornelis Binkhorst.
Napoleon verslagen, Texel in 1813.
Bevrijding van Napoleon.
Verslag 1814 en 1815.
Keerzijde van de Gelijkheid.
Vrijheid van belastingen.
Misdaad en straf in het verleden.


Bewonerslijsten/ 16 pages
Bewonerslijsten.
Dirk Boon.
Gerrit Leen.
Jan Duinker.
Nan Eelman.
Bernardus Huisman.
Albert Mulder.
Antje Mulder.
Kees de Ridder.
Antje Wuis.
P. en M. v.d. Vliet.
De Heer v.d. Vliet.
De Koogerweg.
School aan de Koog.
Schoolmeester van de Koog.
Schoolkinderen van de Koog.


Verhalen/ 88 pages
Verhalen van vroeger.


Cornelis van de Ploeg.

Sinterklaas op Texel.

Hermanus Mauritius Ahlé.

Zandverstuivingen.

Konijnen.

Aaltje Albers van den Hoorn.

Aardappelziekte op Texel.

Ada van Holland.
1 April 1872.
Keten op Texel.
Akkes Kil.
Antiek.

Borcamer.

Van Borcamer naar Bercheij.

Reis naar de Prins.

Tjella Breeland.

Trijntje Cornelis.
Hendrik Dekker.

Lysbeth Hendriks Dekker.

Dominee in de tuin.

Dominee Deenik.

Familie Disper.

Dokter Ensing.

Eendenkooien.

Trijntje Frans.

Frederiksoord.
Hondsdagen.

Klaas Kalis.

Guurtje Kikkert.

Jacob Kok en Styntje de Vries.

Gerrit Kooiman.
Klaas Kuiper - 2010.

Klaas Kuiper - 2011.

Klaas Kuiper - 2020.

Biem Lap.

Arie Cornelisz Lap.

Biem Ariesz Lap.

Jan Schagen.

Marijtje Buijs.

Martje en Jonas.
Neeltje en Johannes.
Ouwe Hoorn.

Overalweide.

Pinkschip naar Amerika.

Dirkje Roeper.

Hendrik Roeper.

Piet Ruimers.
Schoolmeesters.
Meester Quant

Klaas Smit.
Teekele Zwaal.

Texel 1834.

Sommeltjes.
Pieter van Cuyck.
Piet Visser.
Pieter Heden de Wit.

Witte.
De gezusters Zuidewind.
In de jenever gestorven.
Juttersgespuis.
Het Lied van Bergen.

Tekeningen van Texel.
Trouwen op z'n Texels.
Thijs Govertsz.
Tuningenland.
Geschiedenis op straat.
Koning van Polen.
Pappen en nathouden.
Het land De Wilde.

Wouter van het Woutershok.

Waar zijn de weeskinderen?

Vader en Moeder Weeshuis.

Teekele Zwaal.

Oude film over Texel (1).
Oude film over Texel (2).
Misverstanden.J.A. van der Vlis.

Brief.

Oorlogsdagboek.

Oorlog op Texel.

Russenoorlog.

Russenoorlog - verhalen.

Remmert en Etje.

Handschrift.Piet Bremer.

Oorlogsdagboek 1939.

Oorlogsdagboek 1940.
Oorlogsdagboek 1941.
Oorlogsdagboek 1942.
Oorlogsdagboek 1943.
Oorlogsdagboek 1944.
Oorlogsdagboek 1945.
Oorlogsdagboek 1946.


Huizinga/ 23 pages
Dirk en Mina.
Dirk Leijen en Aafje Lindeman van Tienhoven.
Grietje Huizinga.
Grietje / School.
Grietje / Verjaardagen.
Samuel Huizinga.
Samuel / Artis.
Samuel / Boeken.
Samuel / Boogjes.
Samuel / Buiten Den Burg.
Samuel / Dieren.
Samuel / De doctor.
Samuel / Eten.
Samuel / Hooge Berg.
Samuel / Het huis.
Samuel / Jongensspel.
Samuel / De kerk.
Samuel / Kermis.
Samuel / Konijntjes.
Samuel / Meierblis.
Samuel / Moeder.
Samuel / St. Nicolaas.
Samuel / Ongelukken.
Samuel / Schagen.
Samuel / School.
Samuel / Tuin.
Samuel / Verjaardagen.
Samuel / Vogels.
Samuel / Zusjes.


Bakels/ 9 pages
Reinier Bakels.

Herinneringen.
Memoires.
De koffer.
Schapen.
Schetsboek (1).
Schetsboek (2).
Schetsboek (3).
Kelder onder de Weezenschuur.


Huizinga/ 91 pages
Dagboek Jakob Dirksz
Huizinga 1844-1851 | 1852-1856
1857-1864 | 1870-1873
1874-1876 | 1877-1884.

Dominee Huizinga.

Den Burg.
Het dagboek.
Familieportretten.
Huizinga's huwelijk.
Kist en Kompas.
Memento mori.
Stamboom.
Brief.
Filmpje over Sina Huizinga.

Amerika.
Arbeiderskwestie.
Armenzorg.
De familie Bakels.
Bouwe Bakker.
Dirk Jansz Bakker.
J.C. Bakker.
Bamberg.
Bevallingen en Kindersterfte.
De bewaarschool.
Arie Boerhorst.
Willem Bok en zijn familie.
De tuin van Willem Bok.
Edward Bok.
Daalder.
Dalmeijer.
De Cock.
Den Helder.
Dekker.
Doktor van Deinse.
Doktor Ensing.
Doktor Scheurleer.
Doktor Stolp.
Doktor Jan Timmer.
Stijntje Zunderdorp.
Douwes Dekker.
Hendrik Dijt.
Domineeswerk.
Dros.
Monsieur Glijnis.
Leven en dood van Grietje.
Hillenius.
Franciscus Holkema.
Boekhandel Honigh.
Samuel Huizinga.
Albert Keyser.
Notaris L.J. Kikkert.
Albert Koning.
Het Koningshuis.
Biem Lap.
Het Eeuwige Leven.
Burgemeester Loman.
De meiden van Huizinga.
Alida Meihuizen.
Huizinga en de Mient.
Misdaad op Texel.
Cornelis van der Ploeg.
Dominee Post.
Willem Roeper.
Onderwijs.
Schoolmeesters.
Sterrenkunde.
Het strand.
Strandplezier.
Tent.
Tent (2).
Texelaars.
Timmer.
De tuin van Huizinga.
Veenstra.
Dominee Veenstra.
Eijerland.
Vlessing.
Vogelmient.
Vogelwaarnemingen.
Vrendenberg.
Vrouwenlevens.
De Vuurtoren.
Weer en wind.
Het Weeshuis.
De achternaam van Wouter.
De Zandkuil.
Zeevaartschool.
Ziekte en Dood.
Verkeerde citaten.


Bleekerij/ 36 pages
De Oude Bleekerij.
Boek over de Bleekerij.

Aardewerk.
Aardewerk en Steengoed.
Aktes.
Asch.
Bleeken.
Bleekers.
Bloemendaal.
Boerenbedrijf.
Klaertie Cnelis.
Erfgenamen.
Expositie.
Glas.
Graafwerk.
Haarlemmer Bleekerij.
Aaltje Hendriks.
Hout.
Kade.
Karnemelk.
Leer.
Metaal.
Metaalvondsten.
Opgraving.
Het Paard van Listoom.
Slotensysteem.
Het Tempelierenklooster.
Theegoed en porselein.
Velthoen.
Verdwenen gebouwen.
Verslag 2002.
Verslag 2003.
Vlas.
Werk op de Bleekerij.
Tekeningen en Kaarten.
Testament Wuijts.


Westermient/ 45 pages
De Westermient.

Westermient Verbrand 1942.
Oudheden.
A.W.N.
Artikel over de Akenbuurt.
Artikel over een lanspunt.
Artikel over Oude Hoorn.
Artikel over het Hoge Landje.
Artikel over een Merovingische munt.
Artikel over Verkenningen op Texel.

De Westertoren.
Westertoren - dossier.

Elzenbosch.
De Inham van Ente.
De Nieuwe Aanleg.
Gerritsland.
Graafwerken.
Kaarten.
Dooieman.
Laanwegen.
Luchtfoto's 1944.
Monnikenput.
Ontwatering.
Pagga's paadje.
Pagga's paadje in 2010.
Pagga - nagekomen berichten.
Pagga - English translation.
Rita Jonker van het Mienthuis.
Rozendijk.
Catharinahoeve - kort.
Catharinahoeve.
Ruimzicht.
Sneeuwruimen.
Sneeuwruimen 1942.
't Witte Lam.
Helm planten.
De Veenmol.
Vinkenbaan bij het Alloo.
Werk aan 'de Dennen'.
Brand op 'de Westermient'.
Woningonderzoek.
De Worsteltent.
Zandvrucht.
Clandestiene bouwsels.
Veldnamen.
Verantwoording.


Weeshuisverhalen/ 14 pages
Weeshuisverhalen.

Het Algemene Weeshuis van Texel.
De Weesouders.
Lijst van Weeskinderen.
Reglement bestuur en beheer.
Weeskinderen op 1 januari 1836.
Verpachting van de Weese Water Put.
Weezenwater van den Hoorn.
Weesenwater.
Het Steenen Voetpad.
Waterhaalders.
Epidemie winter 1732.
Jakob Sijmense Koen.
Weesenkamers.